Algab uus loodushariduse projekt 01.10

Keskkonnaminister Heiki Kranich, Eesti Ühispanga president Ain Hanschmidt ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) peadirektor Andres Onemar kirjutasid täna, 1. oktoobril alla hea tahte lepingule, mille eesmärgiks on elavdada keskkonnahariduslikku tegevust. Esimese konkreetse projektina sõlmisid Eesti Ühispank ja RMK koostöölepingu, millega kuulutati välja keskkonnaharidust edendav konkurss "Meie mets".

"Tänapäeva inimene on loodusest võõrandumas, kuid samas räägib seesama inimene üha rohkem säästlikkusest ja keskkonnahoidlikkusest, otsekui mõistes, et on osa loodusest ning loodusega sina peal olemata ei ole tema eksisteerimine võimalik. Kõlavate nimedega keskkonnaprogrammid on seda mõistmata mõttetud, seepärast on ka looduse tundmaõppimine, keskkonnaharidus ülioluline," ütlevad pöördumises koolidele Eesti Ühispanga president Ain Hanschmidt ja RMK peadirektor Andres Onemar.

Keskkonnaminister Heiki Kranich toonitas, et loodusharidusele suunatud projektid on kõige tulemuslikumad, kui sihtgrupiks on lapsed. Keskkonnaministeerium eraldab oma eelarvest ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahenditest igal aastal miljoneid kroone tõstmaks eelkõige noorte keskkonnateadlikkust. "Paraku nõuab ühiskonna hoiakute muutmine vähemalt inimpõlvkonna ja tänaste kulutuste tulemused ilmnevad aastate pärast. Seetõttu tervitan erasektori suurenevat soovi anda oma panus loodussõbraliku ja säästva põlvkonna kasvatamiseks," sõnas Heiki Kranich.
 
Konkursil "Meie mets" on oodatud osalema kõik Eesti koolilapsed 2. - 9. klassini ning selle eesmärgiks on elavdada keskkonnahariduslikku tegevust, rakendades mitmekesist, aktiivset ja erinevaid õppeaineid integreerivat metoodikat. Konkursil osalemiseks peab klass koostama metsaraamatu, mis võib sisaldada metsavaatluste tulemusi, huvitavat infot metsa kohta, mänge ja nuputamist, omaloomingulisi luuletusi, jutukesi, õpilaste kunstitöid jms.

Parimatele klassidele on auhinnaks Eesti Ühispanga noortekaart ning detsembris-jaanuaris RMK Sagadi looduskoolis, Aegviidu, Pähni või Kiidjärve loodusõppemajades korraldatav talveprogramm. Päeva jooksul meisterdatakse jõulumeeneid, valatakse õnnetina, tehakse lõket ja tutvutakse talvise metsaeluga. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 9. november 2001.

Lisainfo:
Andres Onemar, RMK peadirektor
Telefon (0) 628 1500, 050 44 331

Urmas Glase, keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõunik
Telefon (0) 626 2917, 050 10 409

Kai-Riin Meri, Eesti Ühispanga sisekommunikatsiooni juht
Telefon (0) 665 5647, 051 37 473