RMK hakkab tarnima uuele tselluloositehasele haavapuitu 10.10

Riigimetsa majandaja RMK ja Harjumaale uut tselluloositehast rajav aktsiaselts Estonian Cell sõlmisid eile, 9. oktoobril metsamaterjali ostu-müügi kestvuslepingu, mille alusel hakkab RMK Estonian Cell'ile tselluloositehase valmimisel tarnima igal aastal ca 140 000 tihumeetrit haavapuitu.

RMK peadirektor Andres Onemar ütles, et metsamaterjali müümiseks sõlmitud kestvusleping tagab müüjale kindla ja püsiva partneri olemasolu ning ostjale puidu stabiilsed tarned kokku lepitud mahus ja ajavahemikul. "RMK alustas kestvuslepingute sõlmimist 1999. aasta sügisel ning tänaseks oleme saavutanud okaspuidu saepalkide osas optimaalse taseme, kus ca 70% müüdavast puidust tarnitakse pikaajaliste lepingute alusel," märkis Onemar. Ta lisas, et RMK ei ole sõlminud kestvuslepinguid paberipuidu osas, mille töötlemine Eestis on minimaalne ning toore eksporditakse valdavalt Skandinaavia tselluloositehastele.

AS Estonian Cell'i investeering Harjumaale Anija valda rajatavasse kaasaegsesse haavapuidumassi töötlevasse tselluloositehasesse on ca 1,33  miljardit krooni ning tootmisvõimsuseks on planeeritud 120 000 tonni tselluloosimassi aastas. Rajatav tehas tõstab 1 tihumeetri puidu väärtust ligi 20-kordselt. Vastavalt lepingule kohustub RMK uuele tehasele tarnima ca 140 000 tihumeetrit haavapuitu aastas, mis tänase seisuga moodustaks ligikaudu 60% RMK poolt aastas metsamaterjalina realiseeritavast haavapuidust.

Kestvuslepingute alusel paberipuidu müügisoovi avalikustas RMK 8. augustil 2001. aastal Ametlikes Teadaannetes, mille tulemusena laekus kaks sooviavaldust läbirääkimistel osalemiseks.

AS Estonian Cell haavapuidumassi tehas projekteeritakse ja rajatakse vastavuses Euroopa Liidu kõrgendatud keskkonnanõudmistega. Rajatavas tehases saab tööd ligi 70 inimest, samuti lisanduvad töökohad 200-300 inimesele tehase rajamisega kaasnevates muudes ettevõtmistes. Tehase rajamist hakkab finantseerima pankade rahvusvaheline sündikaat, vajalikud seadmed ja tehnoloogia tarnitakse Lääne-Euroopast. Tselluloositehase ehitusega alustatakse 2002. aastal ning ehituslepingud sõlmitakse Eesti ehitusettevõtjatega.

AS Estonian Cell omanik on Norra erakapitalile kuuluv Larvik Cell AS, mille käive möödunud aastal oli 340 miljonit Eesti krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Ulvar Kaubi
RMK metsamajanduse turundusjuht
telefon (0) 628 1500, (051) 37 042

Peeter Lodi
AS Estonian Cell juhatuse liige
telefon (038) 51 062

Roar Paulsrud
AS Estonian Cell juhatuse liige
telefon (+47) 971 271 44