Selle aasta esimene metsapõleng toimus RMK Võru metskonnas; tuli sai alguse prahi põletamisest 26.04

Tänavune esimene metsapõleng oli RMK Võru metskonnas, kus eile avastati prahi põletamisest alguse saanud metsatulekahju, milles sai kannatada 0,15 hektarit männimetsa.

Metsasüütajat teada ei ole. Tuli levis pinnatulena, mis tähendab, et puude kasvuks vajalikud võrad kannatada ei saanud. Tegemist oli 80-aastase männikuga ning on võimalus, et puistu paraneb põlengust, kuna puukoor on selles vanuses tugev ja kaitsevõimeline.

Ilmateade lubab lähenevateks maipühadeks niisket ilma, mis peaks metsatulekahjude ohtu mõnevõrra vähendama. Siiski palub RMK kõigil maituld tehes ja metsas lõket süüdates ettevaatlik olla.

Valdavalt on metsatulekahjude põhjuseks inimeste hooletus. Suur metsatulekahju võib süttida hooletult tehtud või kustutatud lõkkest, aga ka maha visatud sigaretiotsast. Lisaks lõketest alguse saanud põlengutele on levinud ka tulekahjud, mis süttivad metsa jäetud klaasikildude tõttu. Hoolimatute piknikupidajate lõhutud pudelite killud koondavad päikesekiired ning tuli ongi lahti.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Olavi Paide
RMK avalike suhete juht
Telefon (0) 628 1551, GSM 050 18 010