Algavad iga-aastased metsameeste kutsevõistlused 27.06

Homme ja ülehomme peetakse Ida-Virumaal Kauksis RMK korraldusel 34. metsameeste kutsevõistlused, kus osaleb ligi 300 metsandustöötajat. 

Traditsioonilisel metsameeste kokkusaamisel peetakse metsakasvatajate mitmevõistlus metsaülematele, metsnikele ja erametsakonsultantidele, noorendike  hooldamise võistlus, raievõistlus, traktoristide mitmevõistlus, jahimeeste mitmevõistlus, raamatupidajate mitmevõistlus, võrkpallivõistlus ning mälumäng. Peale kutseoskuste võrdlemise on kahepäevasel üritusel kavas ka meelelahutusprogramm.

Lisaks RMK töötajatele osalevad kutsevõistlustel ka keskkonnaministeeriumi metsandusosakonna, maakondade keskkonnateenistuste, EPMÜ metsandusteaduskonna, Luua Metsanduskooli, Eesti Metsatööstuse Liidu, Erametsaliidu ja Erametsakeskuse esindajad.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

RMK-s töötab 1. jaanuari seisuga 1658 inimest. Tallinnas asuva peakontoriga organisatsioon jaguneb 3 puhkemajanduse ning 5 metsamajanduse regiooniks, otsene metsade majandamise funktsioon on 74 metskonnal. Puhkemajanduse osakond juhib regioone ning Sagadis ja Räpinas paiknevate koolituskeskuste tegevust ning Tartus paiknev taimlamajanduse osakond 2 puukooli ja 57 taimla tööd.

Lisainformatsioon:
Heiki Hepner
RMK haldusdirektor
Telefon 050 27325