Valmisid RMK aastaraamat ja keskkonnaraport aastast 2000 ja arengukava aastaiks 2001-2003 27.06

RMK andis välja aastaraamatu ja keskkonnaraporti aasta 2000 kohta ning arengukava aastaiks 2001-2003. Kõiki neid trükiseid saab lugeda ka RMK veebisaidilt www.rmk.ee, kus aastaraamat, keskkonnaraport ja arengukava on saadaval pdf-failidena. Paberväljaannetest huvitatutel palume kirjutada rmk@rmk.ee või helistada (0) 628 1500.

Aastaraamatut on RMK välja andnud ka 1999. ja 1998. aasta kohta ning need tekstid on veebis samuti saadaval. Keskkonnaraporti üllitas RMK esmakordselt. Arengukava aastaiks 2001-2003 on heaks kiidetud RMK nõukogus tänavu mais ning see vahetab välja eelmise, aastaiks 2000-2002 koostatud arengukava. Ka eelmine arengukava on veebisaidil lugemiseks.