RMK nõukogu soovib metsaseaduse muudatust 08.11

Eile, 7. novembril kogunenud RMK nõukogu käsitles oma koosolekul RMK järgmise aasta eelarvet, siseauditi ning loodusturismi valdkonnaga seonduvaid küsimusi.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seisukohale moodustada kõikidest Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas asuvatest tasulistest majutusobjektidest äriühing, otsustas RMK nõukogu teha keskkonnaministrile ettepaneku algatada metsaseaduse muudatus, mis pikendaks RMK loodusturismialast tegevust ühe aasta võrra. Metsaseaduse paragrahv 60 lõige 5 lubab RMK-l osutada turismialaseid teenuseid kuni 1. jaanuarini 2003.

"Järgmise aasta jooksul on võimalik ette valmistada RMK ja teiste Keskkonnaministeeriumi haldusalas olevate majutusobjektide üle andmine moodustatavale äriühingule, see on pikk juriidiline protsess, mida ei ole võimalik käesoleval aastal algatada ja lõpule viia," ütles RMK nõukogu esimees Andres Onemar. "Kui kõik puhkemajad 1. jaanuarist 2003 sulgeda, siis seisaksid nad pikka aega tühjalt ning nende seisukord halveneks. Lisaks kulub nende kinnisvaraobjektide ülalpidamiseks 2,5 miljoni krooni," sõnas Onemar.

RMK nõukogu tutvus ka RMK 2003. aasta eelarveprojektiga ning kiitis selle heaks, eelarve kinnitamine toimub pärast riigieelarve seaduse vastu võtmist. Vastavalt eelarveprojektile on RMK kavandatavad tulud 2003. aastal 880 miljonit krooni. Riigieelarvesse kannab RMK järgmisel aastal 157 miljonit krooni metsatulu, mis on 3 miljonit krooni rohkem kui käesoleval aastal. RMK nõukogu koguneb uuesti 12. detsembril 2002.

RMK nõukogus on 9 liiget: Keskkonnaministeeriumi esindaja Andres Onemar, keskkonnaminister Heiki Kranich, Rahandusministeeriumi asekantsler Raivo Sulg, Majandusministeeriumi majanduspoliitika talituse juhataja Ahti Kuningas, Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, AS-i Sylvester nõukogu esimees Mati Polli, Riigikogu liikmed Vootele Hansen ja Arvo Jaakson ning EPMÜ metsakorralduse instituudi lektor Henn Korjus.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK nõukogu esimees
Telefon 050 44 331