RMK peadirektor lahkub ametist 16.05

RMK peadirektor Andres Onemar esitab täna kell 15 alanud RMK nõukogu koosolekul nõukogule avalduse sooviga lahkuda ametist 1. juunil.

"Ennetähtaegse ametist lahkumise põhjused on isiklikud - olen aastaid teinud pingelist tööd Tallinnas, kuid mu kodu on Hiiumaal ning nüüd soovin sinna naasta," kommenteeris oma soovi ametist lahkuda RMK peadirektor Andres Onemar. "Valisin ametist lahkumiseks suve alguse, sest see on metsanduslikus mõttes sobivaim, metsauuendustööd on lõppenud ning ees on metsameestele ja RMK-le veidi rahulikum periood."

Andres Onemar asus RMK peadirektorina tööle asutuse moodustamise järel 1999. aasta alguses ning tema vastavalt RMK põhimäärusele 5 aastaks sõlmitud tähtajaline tööleping lõpeb 1. märtsil 2004. Enne RMK moodustamist juhtis Andres Onemar RMK eelkäijat Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskust ning sellele eelnevalt oli Eesti metsanduse arenguprogrammi peakoordinaator. Andres Onemar on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsandusteaduskonna 1980. aastal.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.