RMK täitis esimese nelja kuuga 47% aastaeelarvest 24.05

Aasta esimese 4 kuuga teenis RMK metsa ja puidu müügiga 398 miljonit krooni, mis moodustab 48% aastaeelarves plaanitust. RMK kogutulud olid 2002. aasta nelja esimese kuuga 403 miljonit krooni ehk 47% aastaeelarvest.
 
Kasvavat metsa müüs RMK esimese 4 kuuga 54,5 miljoni krooni eest (323 237 tihumeetrit), mis on 11% vähem kui samal ajal eelmisel aastal ning moodustab rahaliselt 37% aastaeelarvest. Puitu müüs RMK samal ajal 326,6 miljoni krooni eest (800 530 tm), mis on mahuliselt 11% vähem kui eelmisel aastal ja moodustab 51% plaanitust.

"Puidumüügi mahu langus on tingitud peamiselt metsatööde jaoks ebasoodsatest ilmastikuoludest aasta esimeses kvartalis, kavatseme selle puudujäägi katta raiemahu suurendamisega teisel poolaastal," ütles RMK finantsdirektor Kaupo Kirikall.

Kasvava metsa müügi 4 kuu keskmine hind oli 169 krooni ja puidu müügi hind 408 krooni tm, mis on 15,5% kõrgem RMK prognoositust. "Müügihindade võrdlus näitab siiski, et aprillis on nii kasvava metsa kui ümarpuidu keskmised müügihinnad hakanud langema," kommenteeris Kaupo Kirikall. "Edaspidi on tõenäoline jätkuv hindade langemine, sest esimeses kvartalis müüdi valdavalt kõrge väärtusega lanke ja kallist sortimenti, mis kergitas ka keskmist müügihinda," lisas ta.

Metsamajanduse kogukulud olid 4 kuu jooksul 243 miljonit krooni, mis on 39% aastaeelarvest. Raiekulud olid 96 miljonit krooni, keskmiselt kulus raieteks 117 krooni tihumeetri kohta.

Nelja kuu jooksul on RMK teeninud 75,8 miljonit krooni riigieelarvesse kantavat metsatulu, mis on 49% kogu aastale prognoositavast summast. Maamaksu on RMK riigile maksnud 16,9 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Kaupo Kirikall
RMK finantsdirektor
Telefon (0) 628 1537, 050 50 379
E-post kaupo.kirikall@rmk.ee