RMK aitab tormikahjustatud alasid taasmetsastada 31.05

RMK annab Lääne-Virumaa keskkonnateenistusele tasuta üle ligi 140 000 kuuse- ja kaseistikut, et aidata eelmisel suvel tormis kahjustatud alasid taasmetsastada.

"Riigimetsas on metsauuendus selleks aastaks praktiliselt lõppenud ning otsustasime üle jäänud taimed anda muude tormist kahjustatud metsaalade uuendamiseks," ütles RMK taimlamajanduse osakonna juhataja Esko Krinal.

Taimede jagamist ja istutamist tormialadel koordineerib Lääne-Virumaa keskkonnateenistus. "Kavatseme osa taimi istutada jätkuvalt riigi omandis olevatele maadele, kus maareform on veel läbi viimata," ütles keskkonnateenistuse metsaspetsialist Taavi Saar. "Samuti on meie poole pöördunud erametsaomanikke, kes on taimedest väga huvitatud." Tormikahjustusest kannatada saanud metsaomanikud peaks istikute saamiseks pöörduma Lääne-Virumaa keskkonnateenistuse poole.

Istikud on pärit RMK taimlatest üle Eesti ja nende kogumaksumus on üle 200 000 krooni. Riigimetsas on sel aastal planeeritud teha metsauuendustöid ligi 7300 hektaril, millest kevadised tööd moodustavad ligi 90%. Selle aasta erakordselt varajase kevade tulemusel on riigimetsades metsauuendustööd praeguseks juba lõpetatud.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Taavi Saar
Lääne-Virumaa keskkonnateenistuse metsaspetsialist
Telefon (032) 58 407, 050 89 955

Esko Krinal
RMK taimlamajanduse osakonna juhataja
Telefon (07) 339 115, 050 38 430
E-post esko.krinal@rmk.ee