RMK siseaudititalitus allub edaspidi nõukogule 14.03

Eile, 13. märtsil kogunenud RMK nõukogu kiitis heaks RMK siseaudititalituse uue põhimääruse ja protseduurireeglid ning valis talitusele uue juhi.

Vastavalt RMK siseaudititalituse uuele põhimäärusele hakkab talituse tööd edaspidi juhtima RMK nõukogu. Samas jääb tänu täpselt reglementeeritud protseduuridele RMK peadirektorile võimalus olla kaasatud siseauditi funktsiooni töö korraldamisse ja saada pidevat tagasisidet organisatsiooni toimimisest.

"Kavandatavad muudatused on kooskõlas rahvusvaheliste siseauditile esitatavate nõuetega, tagavad talituse sõltumatuks tööks vajalikud tingimused ja objektiivse informatsiooni laekumise nõukogule," ütles RMK nõukogu esimees Andres Onemar.

RMK nõukogu kinnitab edaspidi siseaudititalituse tööplaani, eelarve, koosseisu ja siseauditi protseduuri. Eelmise aasta juulis nõukogu liikmetest moodustatud auditikomitee koordineerib RMK sise- ja välisaudiitori tööd ning esitab nõukogule vastavaid ülevaateid.

Seoses muudatustega kuulutati RMK siseaudititalituse juhataja ametikohale välja konkurss. Konkursile laekus 44 sooviavaldust, komisjon otsustas uueks talituse juhatajaks valida Jana Jalasti, kes töötab praegu AS-is Webmedia finantsjuhina. Jana Jalast asub RMK-sse tööle aprilli keskel.

RMK nõukogus on 9 liiget: Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni direktor Andres Onemar, keskkonnaminister Heiki Kranich, rahandusministeeriumi asekantsler Raivo Sulg, majandusministeeriumi majanduspoliitika talituse juhataja Ahti Kuningas, Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, AS-i Sylvester nõukogu esimees Mati Polli, Riigikogu liikmed Vootele Hansen ja Arvo Jaakson ning EPMÜ metsakorralduse instituudi lektor Henn Korjus.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK nõukogu esimees
Telefon 050 44 331


 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011