RMK uutes teabepunktides jagatakse loodusinfot seitsmel päeval nädalas 17.06

RMK investeerib sel aastal loodushoidu kokku 20 miljonit krooni, juunis avas RMK üle Eesti kuus teabepunkti. Suvekuudel on RMK loodusmajade juurde asutatud teabepunktid huvilistele avatud seitsmel päeval nädalas.

Teabepunktidest saab praktilist nõu puhkamis- ja matkamisvõimaluste kohta riigimetsas, samuti jagatakse tarvilikku teavet kohalike sündmuste ning huviväärsuste kohta. RMK teabepunktid asuvad Harjumaal Aegviidus, Saaremaal Mustjalas, Põlvamaal Kiidjärvel, Ida-Virumaal Kauksis, Lääne-Virumaal Sagadis ja Läänemaal Nõval.

RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo sõnul on Eestimaa looduses matkamine muutumas järjest populaarsemaks. Rohkete loodushuviliste paremaks teenindamiseks sai RMK loodusmajade juurde asutatud ka igapäevaselt lahti olevad teabepunktid. "Usun, et puhkajate jaoks kõige parem uudis on see, et need infopunktid on avatud iga päev - ka laupäeviti ja pühapäeviti," selgitas Marge Rammo. Suvekuudel on RMK teabepunktid avatud iga päev kella 10st hommikul 18ni õhtul, septembris jäävad punktid avatuks nädalalõppudel.

Eestimaalaste üha suuremat huvi metsapuhkuse vastu kinnitab ka käesoleva aasta kevadel uuringufirma TSN EMOR poolt läbi viidud keskkonnateadlikkuse uuring, mille tulemuste kohaselt külastavad ligi pooled Eesti elanikest metsa vähemalt kord kuus. Samas tunnevad vastanud muret metsa tuleviku pärast - enim peavalu valmistavad metsade säästlik majandamine, joogi- ja põhjavee puhtus ning prügi ladestamine selleks mitte ette nähtud kohtades.

Riigimetsas puhkajate jaoks on RMK ette valmistanud kokku 201 erinevat objekti, mille hulgas on 7 metsamaja, 12 metsaonni, 33 telkimisala, 70 lõkke- ja piknikukohta ning kokku 450 kilomeetrit loodusliikumisradu. "Me loodame, et metsas puhkajad oskavad metsa ilu vääriliselt hinnata ning suhtuvad metsa siira lugupidamisega," märkis loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo. Ainuüksi RMK 6 loodusmaja teenindavad Rammo sõnul aastas ligi 14 000 külastajat.

Sel aastal investeerib RMK loodushoiu alasesse tegevusse 20 miljonit krooni. Sellest loodusteadlikkuse edendamisesse 2,9 miljonit, looduspuhkuse organiseerimisse 4,4 miljonit, igaüheõiguse objektide rajamisse ning arendamisesse 5,5 miljonit krooni ja igaüheõiguse ning looduskaitse all olevate objektide hooldamisesse 7,2 miljonit krooni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK igaüheõiguse teostamise võimalusi oma puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust.

Eelmise aasta auditeeritud majandustulemuste kohaselt oli RMK käive 931 miljonit krooni, kasum 77 miljonit krooni ning riigieelarvesse kanti metsatuluna 172 miljonit krooni.


Lisainfo:

Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
telefon (0) 628 1530, 051 37 035
e-post marge.rammo@rmk.ee

 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011