RMK maksis esimeses kvartalis riigieelarvesse 75 miljonit krooni metsatulu 22.04

RMK tasus 2003. aasta esimeses kvartalis riigieelarvesse 74,6 miljonit krooni metsatulu maksu, mis on 48% aastaeelarves kavandatust ning ligi 13 miljonit krooni enam kui samal ajavahemikul eelmisel aastal.

Esimeses kvartalis olid RMK tulud 386,5 miljonit krooni, mis moodustab 44% aastaeelarvesse planeeritud tuludest ning on 71 miljonit krooni enam kui tulud samal ajal 2002. aastal. Reeglina realiseeritakse aasta esimeses kvartalis 40% aastasest müügimahust; teised metsakasvatuslikud tööd nagu metsa istutamine, loodushoid jm langevad valdavalt aasta teise ja kolmandasse kvartalisse. Suurema osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja kasvava metsa müügist. RMK tulu muudest tegevustest oli 2003. aasta esimeses kvartalis 22,2 miljonit krooni.

Metsamaterjalina müüs RMK 731 000 tihumeetrit puitu, keskmise hinnaga 412 krooni tihumeeter. Kasvava metsana müüs RMK esimeses kvartalis 295 000 tihumeetrit, keskmise hinnaga 213 krooni tihumeeter. Tulud metsamaterjali müügist suurenesid, sest võrreldes 2002. aasta sama perioodiga müüs RMK 127 000 tihumeetrit metsamaterjali rohkem (ca 5% riigimetsa aastasest raiemahust). Enamaks andis võimaluse külm talv, mis võimaldas ligipääsu ka aastaid kättesaamatuna seisnud lankidele. Samuti soovis RMK vähendada kevadsuviste raiete strateegiaga kaasnevat negatiivset mõju metsatööstusele.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK esimeses kvartalis kokku 2,42 miljonit krooni. Sellest 540 000 krooni kasutati igaüheõiguse objektide rajamiseks ja olemasolevate ajakohastamiseks, rajatud objektidest suurim oli Läänemaal asuv Nõva teabepunkt, kus tööd osaliselt veel käivad.

Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK käesoleva aasta esimeses kvartalis 2,6 miljonit krooni, mis moodustab 37% aastaeelarves planeeritud tuludest.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:
Eteri Harring
RMK finantsdirektori asetäitja
Telefon (0) 628 1529, 050 20 035
E-post eteri.harring@rmk.ee

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011