RMK nõukogu kinnitas majandusaasta aruande 07.05

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas RMK 2003. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Vastavalt auditeeritud majandustulemustele oli RMK käive möödunud aastal 950 miljonit krooni, kasum 95 miljonit krooni, riigieelarvesse kanti metsatuluna 172 miljonit ning investeeringute kogumaht oli 82 miljonit krooni.

“RMK nõukogul on hea meel tõdeda, et RMK majandustulemused on alates organisatsiooni moodustamisest pidevalt paranenud praktiliselt kõigi näitajate osas,” ütles RMK nõukogu esimees Andres Onemar. “RMK on stabiilselt oma sooritust parandanud ning see on tunnustus kõigile riigimetsanduse töötajatele.”

2003. aastal müüs RMK metsamaterjalina 1,9 miljonit tihumeetrit puitu keskmise hinnaga 400 krooni tihumeeter ja kasvava metsana 0,6 miljonit tihumeetrit keskmise hinnaga 226 krooni tihumeeter. Võrdluseks, 2002. aastal turustati metsamaterjalina 1,87 miljonit tihumeetrit puitu keskmise hinnaga 396 krooni tihumeeter ja kasvava metsana 0,73 miljonit tihumeetrit puitu keskmise hinnaga 185 krooni tihumeeter.

2003. aastal tehti riigimetsas metsauuendustöid kokku 7375 hektaril, sellest metsaistutust 3977 hektaril, metsakülvi 1030 hektaril ja looduslikule uuendusele kaasaaitamist 2372 hektaril. Metsakultuuride täiendamise pindala oli 1781 hektarit ja kultuuride hooldamise pindala 11 193 hektarit. Igaüheõigusega seotud objekte rajati 4,5 miljoni krooni ulatuses.

2003. aastal oli RMK majandatavas metsas 42 metsatulekahju pindalaga 70 hektarit (2002. aastal 161 tulekahju 1374 hektaril).

2002. aastal oli RMK käive 931 miljonit krooni, millest metsamaterjali müük moodustas 742 miljonit krooni ja kasvava metsa müük 136 miljonit krooni. Riigieelarvesse kanti 172 miljonit krooni metsatulu maksu ja 58 miljonit krooni maamaksu. RMK 2002. aasta kasum oli 80 miljonit krooni.

RMK nõukogus on 9 liiget: keskkonnaminister Villu Reiljan, Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni direktor Andres Onemar, Eesti Metsatööstuse Liidu juhatuse esimees Ivar Dembovski, rahandusministeeriumi asekantsler Raivo Sulg, Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, AS-i Kunda Trans juhataja Andres Lume, Riigikogu liikmed Küllo Arjakas ja Rein Randver ning keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Indrek Laas.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, kelle põhilised tegevusvaldkonnad on metsamajandus, jahindus ja puhkevõimaluste loomine riigimetsas. RMK haldab keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevaid maid üldpindalaga 1,063 miljonit hektarit, millest metsamaa moodustab 830 000 hektarit. Metsadest 14,4% on hoiumetsad, kus põhiliseks eesmärgiks on loodusobjektide hoidmine, 18,2% on kaitsemetsad, kus tegevuse eesmärgiks on keskkonnaseisundi kaitsmine ja 67,3% on tulundusmetsad, kus oluliseks tegevuse eesmärgiks on metsa majandamisest tulu saamine.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK nõukogu esimees
Telefon 504 4331