RMK audiitoriks saab Ernst & Young Baltic AS 12.04

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt korraldatud riigihanke konkursi 2004.-2006. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks võitis audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS.

Riigihankes esitati 4 pakkumist, millest vastavalt hindamiskriteeriumidele tunnistati edukaks Ernst & Young Baltic AS pakkumine. Aastatel 1999-2003 on RMK majandusaasta aruandeid auditeerinud PriceWaterhouseCoopers AS. Uue audiitori leidmise vajadus tekkis seoses eelneva riigihanke raames sõlmitud lepingu tähtaja lõppemisega.

"RMK-l on tulemuslikult töötav pikaajaliste kogemustega ja hästi koolitatud audiitoritest koosnev siseauditi talitus. Kasutades siseauditi ja metsandusettevõtete auditeerimise kogemustega välisaudiitori tööst saadavat objektiivset informatsiooni on RMK nõukogul võimalik teha riigimetsa majandaja tasakaalustatud arengu kindlustamiseks ja riigivara efektiivsemaks kasutuseks vajalikke otsuseid," ütles RMK nõukogu esimees Andres Onemar.

"Ernst & Youngi jaoks on RMK riigihanke võit tunnustuseks, mis kinnitab meie oskusi ja usaldusväärsust," lausus Ernst & Young partner Hanno Lindpere. "RMK tegevus on kõrgendatud avalikkuse tähelepanu all kuna ettevõtte teostab riigimetsa majandajana olulist ühiskondliku rolli. See eeldab audiitorilt head mainet ja kompetentsust nõustajana."

Riigimetsa majandaja RMK (www.rmk.ee) on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK igaüheõiguse teostamise võimalusi oma puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust.

Ernst & Young Baltic'u äriüksuse (www.ey.com/ee) 2003. aasta käive oli 210 miljonit krooni. Ernst & Young´i Eesti esinduses töötab 50 inimest. Rahvusvaheliselt on Ernst & Young oma 100 000 töötajaga suuruselt teine ja kõige kiiremini kasvav majanduskonsultatsioone pakkuv ettevõte maailmas.

Lisainformatsioon:

Martti Siimann
RMK finantsdirektor
Telefon 628 1572
E-post martti.siimann@rmk.ee

Hanno Lindpere
Ernst & Young Baltic AS partner, Eesti ettevõtte juhataja
Telefon 631 0610
E-post hanno.lindpere@ee.ey.com