RMK teenis üheksa kuuga 734 miljonit krooni 14.10

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teenis 2004. aasta esimese üheksa kuuga 734 miljonit krooni, mis moodustab 78% selleks aastaks eelarvesse planeeritud tuludest ning on 11 miljonit krooni enam mullu samal ajal teenitust.

Valdava osa tuludest teenis RMK kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist, muudest tegevustest saadi 2004. aasta esimese üheksa kuuga tulu 46 miljonit krooni.

Kokku müüs RMK 2004. aasta esimese üheksa kuuga 1,66 miljonit tihumeetrit kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali, mis moodustab 73% eeldatavast tänavusest müügimahust. Kasvava metsa raieõiguse osakaal ulatub tänavu RMK poolt müüdud puidukogusest 305 554 tihumeetrini (keskmine hind 272 kr/tihumeeter), müüdud metsamaterjali hulk on 1 354 165 tihumeetrit (keskmine hind 447 kr/tihumeeter).

Võrreldes 2003. aasta esimese üheksa kuuga on tänavuaastane puidu müügimaht 13,5% väiksem. RMK finantsdirektor Jaanus Laasi sõnul on see tingitud 2004. aastaks kavandatud väiksematest raiemahtudest, raiete peatamisest Natura 2000 eelvalikualadel ning vihmase suve tõttu ebasoodsateks kujunenud metsa ülestöötamise tingimustest.

Küll aga on Laasi sõnul tänu jätkuvale nõudlusele kasvanud müüdava puidu hind. “Võrreldes eelmise aastaga on uuendusraiete raieõiguse keskmine hind tõusnud 15,5% ning metsamaterjali müügihind suurenenud 14,3%,” märkis Laas.

Uuendusraiete raieõiguse ja uuendusraietel ülestöötatud metsamaterjali müügist saadud tulult arvestab RMK riigieelarvesse tasutavaks metsatuluks 26%. Üheksa kuuga on uuendusraiete müügilt saadud metsatulu 134,7 miljonit krooni, mis moodustab 77% käesoleva aasta eelarvesse kavandatust.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutusvõimaluste pakkumisele ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamisele on RMK tänavu panustanud 9,5 miljonit krooni.

Eesti riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesandeks on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali ning korraldab metsatöid, ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.

Lisainfo:
Jaanus Laas, RMK finantsdirektor
telefon 628 1500
e-post jaanus.laas@rmk.ee
www.rmk.ee