RMK sõlmis Eesti Metsandustöötajate Ametiühinguga palgakokkuleppe 14.12

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Eesti Metsandustöötajate Ametiühing kirjutasid täna alla palgakokkuleppele, millega kehtestatakse alampalgamääraks 2800 krooni kuus.

RMK personalijuhi Ülle Pällo sõnul algasid palgaläbirääkimised juba septembris. “Täna allkirjastatud kokkulepe on märgiks, et oleme jõudnud mõlemaid pooli rahuldava tulemuseni,” märkis Pällo.

Tänavu augustis allkirjastasid RMK ja Eesti Metsandustöötajate Ametiühing kollektiivlepingu, mis reguleerib osapoolte vahelisi töösuhteid 2006. aastani. Sõlmitud leppes on erilist tähelepanu  pööratud töövõtjate sotsiaaltagatistele ja töökeskkonnale.

Eesti riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.


Lisainfo:
Konstantin Prozes, Eesti Metsandustöötajate Ametiühingu esimees
telefon 556 88 656

Ülle Pällo, RMK personalijuht
telefon 628 1536, 513 9646
www.rmk.ee