Keskkonnakonverents "Säästad või saastad?" lükkub vähese registreerunute arvu tõttu kevadesse. 17.08

PRESSITEADE

17. august 2004

Keskkonnakonverents “Säästad või saastad?” lükkub kevadesse

Sellel nädalal  toimuma pidanud Eesti esimene keskkonnakonverents “Säästad või saastad?” lükkub vähese registreerunute arvu tõttu järgmise aasta kevadesse.

Konverentsi korraldajad – Riigimetsa Majandamise Keskus, Eestimaa Looduse Fond ja Pärnu Konverentsid tegid otsuse 18.-19. augustil Viljandis toimuma pidanud keskkonnakonverents edasi lükata, kuna huvi konverentsi vastu oli oodatust väiksem. Mõningate muudatustega programmis plaanitakse Eesti esimene keskkonnakonverents korraldada 2005. aasta kevadel.

Keskkonnakonverentsi “Säästad või saastad” eesmärgiks oli aidata kaasa rohelise mõtte- ja eluviisi levikule Eesti ühiskonnas. RMK konsultandi Heiki Hepneri sõnul plaaniti konverentsil anda ülevaade rohelise äri võimalikkusest ning tutvustada praktilisi lahendusi, mida ettevõtted keskkonna säästmiseks rakendada saaksid. “Tagasihoidlik huvi keskkonnakonverentsi vastu näitab siiski, et hoolimata rohelise mõtteviisi levikust ei ole ettevõtted veel valmis oma äritegevuses kuigivõrd roheliste argumentide peale mõtlema,” lausus Hepner. “Oleme siiski kindlad, et keskkonnasõbralik äri on võimalik ja roheline maksureform mõjutab enamikke ettevõtjaid Eestis.”

Kõigile keskkonnakonverentsile registreerunutele saadeti konverentsi edasi lükkamise kohta kiri, osalemistasusid registreerunud veel maksnud ei olnud. Kompensatsiooniks konverentsi edasilükkumise eest saatsid korraldajad registreerunutele ka keskkonda arvestava äri võimalusi tutvustava raamatu “Looduskapitalism”.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, jagab loodushariduslikku teavet, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on 1991. aastal asutatud keskkonnakaitse organisatsioon. ELFi tegevuse eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse säilitamine Eestis ja maailmas koostöös üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ning riigiasutustega.

Pärnu Konverentsid on Eesti mainekaim ärikonverentside korraldaja, mille peamiseks eesmärgiks on tänapäevase äri- ja juhtimismõtte arendamine Eestis. Tuntuimat, Pärnu Juhtimiskonverentsi on korraldatud 1996. aastast alates.

Lisainfo:
Heiki Hepner, Riigimetsa Majandamise Keskuse konsultant
telefon 628 1519, 502 7325, e-post heiki.hepner@rmk.ee
www.rmk.ee