RMK hindab metsakahjustuste ulatust lennuseire abil. 11.01

Täna, 11. jaanuaril kell 10.00 saatis Riigmetsa Majandamise Keskus (RMK) Tallinna ja Tartu lennujaamast lennuseirele eksperdid, et kaardistada tormi poolt tekitatud metsakahjud.

Nädalavahetusel möllanud torm laastas esialgsetel hinnangutel metsa kõige enam Viljandimaal ja Pärnumaal. Suuremaid kahjusid on torm tekitanud ka Valgamaal ja Jõgevamaal. Esialgsetel hinnangutel on tormikahjustusi riigimetsas  426 000 tihumeetrit, kuid side puudumise tõttu ei ole saadud andmeid kõikide metskondade kohta.

RMK metsamajanduse osakonna turundusjuhi Ulvar Kaubi sõnul otsustatakse edasine tegevus pärast põhjalikuma ülevaate saamist kahjustuste suurusest. “Teostame õhuseiret Pärnu, Viljandi, Valga ja  Jõgeva maakonnas, mis on kohtadelt laekunud info põhjal enim kannatanud piirkonnad. Õhuseire aitab meil määrata kahjustuste ulatuse piirkondades ja metsades, kuhu maad mööda ligipääs puudub,” sõnas Kaubi. Lisaks metsakahjude hindamisele on metskondade töötajad oma jõud koondanud ka metsateede vabastamiseks langenud puudest.

Täpsemat infot tormi poolt põhjustatud metsakahjustuste kohta edastab RMK kolmapäeva, 12. jaanuari õhtuks. Lennuk metsakahjustuste kohta ülevaate saamiseks startis ka eile, ent kehvade ilmastikuolude tõttu osutus kaardistamine võimatuks ning lennuk suundus tagasi.

Eesti riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.


Lisainfo:

Ulvar Kaubi
RMK Metsamajanduse osakonna turundusjuht
telefon 513 7042
e-post ulvar.kaubi@rmk.ee
www.rmk.ee