Metsasemu mängu tulemused teada 23.12

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldas koos partnerite AS Hawaii Expressi, OÜ Matkaspordi ja AS Regioga õpilastele suunatud loodusmängu "Metsasemu", milles osales kokku 43 klassi. Tänaseks on sügistalvise Metsasemu loodusmängu parimad tööd selgunud.

 Nooremas vanuserühmas (1.-6. klass) leidsid hindajad, et eraldi esiletõstmist väärib Krootuse Põhikooli 4. klass. "Heal tasemel pildid annavad ilmeka  ülevaate käidud rajast ja sellest, mis paelus seekordsel külaskäigul tähelepanu. Piltidele lisatud selgitavad tekstid on kenasti riimi seatud. On näha, et retkelised on aktiivselt osalenud looduse avastamisel ja tundmaõppimisel," arvas hindamises osalenud RMK Põhja-Eesti puhkeala juhataja Jaak Neljandik.

 Väga head reportaazhid esitasid ka Tartu Loodusmaja 5. klass, Aruküla Põhikooli 6. klass, Põlva Ühisgümnaasiumi 6c klass, Harju-Risti Põhikooli 1. klass, Valjala Põhikooli 3. klass, Konguta kooli 6. klass, Paikuse Põhikooli 2a klass ja Parksepa Keskkooli 1. klass. Üksikfotodest märgiti eraldi ära Paikuse Põhikooli 5. klassi tehtud pildid.

 Vanemas vanuseastmes (7.-12. klass)  hinnati nii pildimaterjali kui sõnalist väjendusoskust. Esiletõstmist väärivad tööd esitasid Räpina Ühisgümnaasiumi 7b klass, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 11a klass ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 9a klass.

 Need 12 parimat klassi võitsid päevase programmi RMK looduskeskustes, nendele klassidele kompenseeritakse ka kohalejõudmine. Parimate klasside õpetajad saavad Regio atlase ja reisijuhi, lisaks valis võistlustöid hinnanud komisjon välja veel 12 õpetajat, kelle panust hinnati  Matkaspordi kinkekaardiga. Kõikide osalenud klasside vahel loositi välja Hawaii Expressi kinkekaart, mille sai Antsla Gümnaasiumi 8b klass. Auhinna saajatega võetakse ühendust.

 Esitatud võistlustööde kohta leiab teavet veebilehelt http://metsasemu.rmk.ee/.

 Metsasemu mäng on osa RMK õpilastele suunatud metsateadlikkuse edendamise kavast. Kava põhiosa moodustavad loodushariduslikud programmid RMK looduskeskustes. Õpilaste loodusharidust edendab RMK seitsmendat aastat.

 Lisainfo:
 Anu Almik,
 RMK puhkemajanduse osakonna projektijuht
 628 1532