RMK andis Maaülikoolile üle 12 arvutit 01.02

Jaanuari viimasel nädalal andis RMK Eesti Maaülikoolile arvutiklassi tarbeks üle 12 riigihankega muretsetud arvutikomplekti, mis läksid kokku maksma umbes 180 000 krooni.

Ühtlasi varustab RMK arvutid ka tarkvaraga. “Osa tarkvarast on selline, mida ka metsanduse igapäevaelus, näiteks metskondades, kasutatakse,”  ütles RMK peadirektor Ülo Viilup. “Peame võimalikult reaalsete tingimuste loomist õppuritele väga oluliseks, on ju Maaülikool suuresti ka meie töötajate taimelava.”

RMK on Maaülikooli arvutiklassi kaasajastamist toetanud ka varem. 2003. aastal anti Maaülikoolile 6 arvutit.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuen­damine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.


Lisainfo:
Ants Miller
RMK informaatikatalituse juhataja
Telefon 676 7263
E-post ants.miller@rmk.ee