RMK nõukogu esimeheks sai Olav Etverk 01.03

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu valis oma 28. veebruari koosolekul uueks esimeheks Keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse asekantsleri Olav Etverki.

Olav Etverk lõpetas EPA metsanduse eriala 1990. aastal. 1991-2000 töötas ta erinevates metskondades metsaülemana, 2000-2001 RMK siseaudititalituse juhatajana. 2001. aastast on ta töötanud erinevatel ametikohtadel Keskkonnaministeeriumis.

Nõukogu eelmine esimees Andres Onemar palus end ametist ja nõukogust vabastada möödunud aasta lõpul seoses tööleasumisega RMK arendusdirektorina. Vahepealsel ajal täitis nõukogu esimehe kohuseid aseesimees, EMÜ professor ja Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni esimees Urmas Tartes.

Lisaks eelnevatele kuuluvad nõukogusse veel keskkonnaminister Villu Reiljan, TÜ dotsent Kostel Gerndorf, keskkonnaministri nõunik Karel Rüütli, Riigikogu liikmed Küllo Arjakas ja Rein Randver, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse direktor Kalle Karoles ning Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Ivar Sikk.

"RMK-l on pädev ja teotahteline juhtkond, kellega koostööd tehes suudame RMK-le pandud ülesanded ilusti täita" ütles Olav Etverk. "Ja kuna on olemas ka heal tasemel arengukava, siis olulisi muudatusi lähiajal küll ei pea ette võtma."

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on umbes 40% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Ülo Viilup
RMK peadirektor
Telefon 676 7007

Olav Etverk
RMK nõukogu esimees
Telefon 626 2913, 503 2190