Riigimetsas algab raierahu 13.04

Alates laupäevast, 15. aprillist algab Eesti riigimetsas läbi lindude pesitsusaja kestev kevadsuvine raierahu. Tänavu kuulutatakse see välja neljandat korda. Raierahu kestab 15. juunini.

Raierahu kehtestamisel on lähtutud säästliku metsamajandamise põhimõtetest ja RMK kevadsuviste raiete strateegiast. See suunab RMK tegevust selliselt, et senisest enam oleks tagatud linnustiku, loomastiku ja metsamuldade kaitse ning väheneks seenhaiguste levik.

Raierahu ajalised piirid pannakse paika ilmastikust sõltuvalt. “Lähtusime kuupäevade määramisel Eesti Ornitoloogiaühingu arvamusest,” ütles RMK metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi.

Raierahu ajal on igasugune raietegevus riigimetsades keelatud. Keeld kehtib ka juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes on riigimetsas raieõiguse ostnud. Erand tehakse üksnes kahjustatud metsale, et ära hoida haiguste levikut, ja raadatavale metsamaale, mille kasutusotstarve pärast raiet muutub.

“RMK inimesed sel ajal siiski tööta ei jää,” ütles Ulvar Kaubi. “Sel ajal tegelevad nad metsaistutuse, noorendike hooldamise, metsasihtide puhastamise ja elektriliinide kaitsetsoonide hooldustöödega.”

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuen­damine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.


Lisainfo:
Ulvar Kaubi
RMK metsamajanduse turundusjuht
676 7042
ulvar.kaubi@rmk.ee