RMK on tänavu Eesti konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte 14.09

Tänavuseks konkurentsivõimelisimaks põllu- ja metsamajandusettevõtteks tunnistati  EAS-i, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu ühisprojekti raames läbiviidaval Eesti konkurentsivõimelisima ettevõtte konkursil RMK.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuen¬damine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK hallata on 38% Eesti metsamaadest.

Tegevusalade kaupa selgitati konkurentsivõimelisimad ettevõtted 11 kategoorias.
 
Kahest peaauhinnast läks Ettevõtluse Auhind 2006 Vertex Estoniale. Kõige konkurentsivõimelisemaks Eesti ettevõtteks osutus tänavu Hansapank.

Konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärgiks on pakkuda ettevõtetele võimalust võrrelda end konkurentidega ning hinnata ettevõtte edukust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust.
 
Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli 2006. a konkursil osales 561 äriühingut, millest lõpptabeli koostamisele pääses 513.


Lisainfo:

Ülo Viilup
RMK peadirektor
676 7500