Päästeamet ja RMK hakkavad tihedamat koostööd tegema 16.05

PÄÄSTEAMETI JA RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE  PRESSITEADE

Esmaspäeval, 15. mail kohtusid Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Päästeameti juhtkonnad, et arutada võimalusi koostöö tõhustamiseks metsatulekahjude vältimiseks ning likvideerimiseks.

Kohtumisel lepiti kokku, et lähiajal kohtuvad omavahel regionaalsete päästekeskuste päästetöödeteenistuste juhid ning RMK regioonide peametsaülemad, et üle vaadata ja kokku leppida omavahelise operatiivinfo liikumise ja üldsuse teavitamise põhimõtted. Otsustati, et suuremate metsatulekahjude korral hakatakse kaasama kustutustööde staabi tegevusse RMK esindajat. Tagamaks metsatulekahjude tõhusat kustutamist kontrollib ning vajadusel korrastab RMK metsades asuvad tulekaitseribad ja veevõtukohad.

Sügiseks valmib poolte vaheline raamleping, mis on aluseks edasistele ühistegevustele metsatulekahjude vältimisel ning võimalike metsatulekahjude operatiivsel likvideerimisel.

Seoses tänavuse erakordselt kuiva kevadega on kulu- ja metsapõlenguid olnud juba 4600 korral. Suuremad põlengud on olnud Tartu maakonnas Rannu vallas Sanglas (200 ha) ja Saaremaal Mustjala vallas (50 ha).

RMK hallata on ligi 40% Eesti metsamaadest.

Lisainfo:
Raivo Võlli
RMK metsamajanduse direktor
Telefon 676 7586

Alo Tammsalu
Päästeameti peadirektori asetäitja
Telefon 509 8809