RMK nõukogu valis oma 2. oktoobri koosolekul juhatuse esimehe konkursi võitjaks Aigar Kallase 02.10

21. septembrini kestnud avalikule konkursil laekus kolm sooviavaldust. Esitatud nõuetele kvalifitseerusid kaks kandidaati, kellest Andres Talijärv taandas oma kandidatuuri ja valituks osutus Aigar Kallas.
  
"Valisime Aigar Kallase, sest tema visioon ettevõtte juhtimisest on selge ja arusaadav. Metsakasvatuse ja turustuse valdkonnad tuleks lahutada, pöörates erilist tähelepanu metsakasvatusele," ütles RMK Nõukogu esimees Ülle Rajasalu. Uue juhtimissüsteemiga saab viia ettevõtte eesmärgid paremini töötajateni, mis annab võimaluse iga töötaja töötulemust mõõta."            

"Kandideerimise otsus oli raske, kuid lõpliku otsuse langetasin tuginedes nende inimeste soovile, kellega varem seda ettevõtet juhtides koos töötasin ja kes arvasid, et võiksime seda ka edaspidi koos teha," ütles Aigar Kallas. "Olen kindel, et RMK vajab muudatusi, kindlasti on võimalik muuta seda efektiivsemaks. Minu visioon RMK-st baseerub suures osas sellel, mis sai 2003. aastal kokku pandud, sest usun sellesse endiselt. See eeldab metsa kasvatuse ja metsa majandamine lahutamist."

Nõukogu alustab Aigar Kallasega läbirääkimisi juhatuse esimehe lepingu sõlmimiseks. Hetkel on Kallas seotud teise lepinguga, kuid ta loodab asuda RMK-sse tööle niipea, kui võimalik, loodetavasti veel sellel aastal. 

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning säästva metsamajanduse standardi (FSC) sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani. RMK-s töötab üle 1100 inimese.


Lisainfo:

Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
511 7319
ylle.rajasalu@tallinnlv.ee

Raivo Võlli
RMK juhatuse liige
504 5786
raivo.volli@rmk.ee