Raplas toimus raiejäätmeid käsitlev seminar 11.05

Eile, 10. mail toimus Rapla Maavalitsuse saalis ligi 80 osavõtjaga seminar “Raiejäätmed kui seni kasutamata ressurss”. Seminar oli üks metsanädala raames korraldatud üritusi, mida finantseeriti Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) abiga. Seminari korraldas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Seminari eesmärk oli tutvustada huvilistele raiejäätmete varumist, hakkimist ja kasutamist katlamajades. Samuti anti  metsaomanikele, tarnijatele, katlamajadele ning teistele huvilistele ülevaade hetkeolukorrast, varumismahtudest ja raiejäätmetega seonduvatest probleemidest.

“Puidu kasutamisel primaarenergia tootmiseks on tulevikus selgelt näha raiejäätmete ja kändude osakaalu suurenemist, küttepuu osatähtsus on vähenemas,” märkis RMK turundusjuht Ulvar Kaubi.

Pärast ettekandeid liiguti Vardi metskonnas olevale langile, kus Vardi metskonna metsaülem Tanel Ehrpais andis ülevaate konkreetse langi raiejäätmete varumisest. TÜ Raja KT demonstreeris raiejäätmetest hakkepuidu valmistamist.

Seminari avas RMK arendusdirektori asetäitja Heiki Hepner. OÜ Reinpaul-i  ettekande esitas Kuuno Kirspuu; WalkiWisa ettekande Timo Nurmi, TÜ PTP Mets ettekande Tarmo Läll, AS Kuressaare Soojus ettekande Paul Leemet, JK Otsa talu ettekande Madis Kiisk. Esines ka RMK  metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit esindas Ando Leppiman.

Tänavu 15. korda toimuvat metsanädalat korraldab Eesti Metsaselts koostöös RMK-ga. Metsanädala täpsem kava on veebilehel www.metsaselts.ee

Lisainfo:

Katrin Sagur
RMK arendus- ja konsultatsiooniosakonna konsultant
GSM 510 5393