RMK kinkis koolidele metsandusteemalised raamatud 20.04

20. aprillil andsid RMK juhatuse esindajad Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis ministrile koolide tarbeks sümboolselt üle 6000 raamatut „Väike metsanduskursus”. Selle kirjutas õpilaste vaatenurga avardamiseks EMÜ metsanduse emeriitprofessor Ivar Etverk RMK tellimusel. Tulevikus on plaanis see raamat ka vene keelde tõlkida.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tervitab RMK algatust jagada koolidele metsandusteemalisi raamatuid. "Iga samm, mis aitab kaasa õpilaste loodusalaste teadmiste kasvule, on äärmiselt vajalik ja teretulnud," ütles minister.

"Õpilaste teadmised metsast ja eriti metsa majandamisest võiksid olla põhjalikumad kui täna,” ütles RMK puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo. „Need aitavad metsasektoris toimuvast paremini aru saada ja neil teemadel kaasa mõelda. Mets kui meile kõigile oluline väärtus väärib seda, et teda paremini mõistetaks. Raamat, mis selgitab metsa majandamist  - uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja metsakaitset ehk metsa majandamise olemust ja vajalikkust, on abiks õpetajatele teema käsitlemisel ja õpilastele enesetäiendamisel."

Loodusharidusega tegeleb RMK kaheksandat aastat. Õpilastele korraldatakse RMK looduskeskustes üle Eesti (enamasti tasuta) loodusprogramme ja pakutakse võimalusi loodusradadel liikumiseks ning õuesõppeks. Möödunud kevadel kingiti koolidele metsa eluringi tutvustav, umbes 12 minutit kestev DVD-formaadis õppefilm, mis valmis Unifilmis põhiliselt saatesarja „Osoon” tarbeks salvestatud materjalide põhjal. Juba teist aastat korraldab RMK õpilastele ka loodusmängu „Metsasemu”. Samuti osalevad RMK metsaeksperdid MTÜ Ökokratt koolidele suunatud keskkonnaharidusprojektis ”Mets õpetab!”, lisaks  korraldab RMK tänavu kevadel metsanädala raames üldhariduskoolidele metsanduslikke mitmevõistlusi.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.


Lisainfo:

Jaak Jansen,
RMK puhkemajanduse osakonna arendusjuht
Telefon 676 7567