KAH-alade pikaajalised metsa majandamise kavad

RMK korrastab kõrgendatud avaliku huviga metsaalade piiritlemist, et need üksiku metsatuka asemel keskenduksid terviklikule metsaalale, mida kohalikud kogukonnad peavad enda jaoks armsaks.

Koostame neile aladele pikaajalised metsade majandamise kavad, mille jaoks arvutame välja optimaalse uuendamist vajavate metsaosade pindala, planeerime seal vajalikud tööd ja koostame ka prognoosi, mis kirjeldab, kui palju ja mis vanuses metsa seal 10 aasta pärast on. Enne lõpliku kava kinnitamist tutvustame nende eelnõu kohalikule kogukonnale ja võimalusel arvestame laekunud ettepanekutega. Pikaajalised kavad koondame nende valmides samuti siia lehele.

Meie kõigi ühine soov ju on, et puitu ja muid väärtusi tootvaid ja hoidvaid metsi jätkuks meil igavesti.

Pikaajalised kavad maakondade kaupa tähestikulises järjekorras:

Harjumaa

Keibu ja Ristna külade vahelise riigimetsa majandamise kava aastateks 2021-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Jürgen Kusmin, jurgen.kusmin@rmk.ee

Kose aleviku ümbruse riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Andrus Kevvai, andrus.kevvai@rmk.ee 

Männiku küla riigimetsade majandamise kava aastateks 2021-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Jürgen Kusmin, jurgen.kusmin@rmk.ee  

Ohtu küla keskosa riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2029. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Jürgen Kusmin, jurgen.kusmin@rmk.ee  

Suurupi merekindluse riigimetsa majandamise kava aastateks 2021-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Jürgen Kusmin, jurgen.kusmin@rmk.ee

Hiiumaa

Hausma-Paluküla KAH-ala metsa majandamise kava 2020-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Marko Trave, marko.trave@rmk.ee

Luidja-Paope küla KAH-ala metsa majandamise kava 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo: Marko Trave, marko.trave@rmk.ee

Ristna-Kalana küla metsa majandamise kava 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo: Marko Trave, marko.trave @rmk.ee

Õngu küla KAH-ala metsa majandamise kava 2020-2030.
Kinnitatud

Lisainfo: Marko Trave, marko.trave @rmk.ee

Jõgevamaa

Kaarepere metsakatsejaama (MKJ) ümbruse riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo: Avo Jürissaar, avo.jurissaar@rmk.ee

Kuremaa terviserade ümbruse riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Projekt

Lisainfo: Avo Jürissaar, avo.jurissaar@rmk.ee

Kõrgekalda lõkkekoha riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo: Avo Jürissaar, avo.jurissaar@rmk.ee

Pala matkaradade ümbruse riigimetsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Projekt
Lisainfo: Avo Jürissaar, avo.jurissaar@rmk.ee

Läänemaa

Dirhami küla ja Kividemaa rattaraja KAH-ala metsade majandamise kava 2020-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Tanel Ehrpais, tanel.ehrpais@rmk.ee

Herjava küla KAH-ala riigimetsa majandamise kava 2020-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Tanel Ehrpais, tanel.ehrpais@rmk.ee

Pärnumaa

Valgeranna metsa-ala riigimetsade majandamise kava aastateks 2021-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Aliis Kevvai, aliis.kevvai@rmk.ee

Põlva maakond

Laari KAH-ala metsa majandamise kava 2020-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee

Partsi küla maanteede vahelise KAH-ala metsa majandamise kava 2020-2030. Projekt

Lisainfo ja ettepanekud: Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee

Ristipalo riigimetsa majandamise kava 2020-2030. Projekt

Lisainfo ja ettepanekud: Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee

Rosma KAH metsa majandamise kava 2020-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee

Räpina linnaserva riigimetsa majandamise kava 2020-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee

Rapla maakond

Märjamaa asumilähedase riigimetsa majandamise kava aastateks 2020-2029. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Margus Emberg, margus.emberg@rmk.ee


Saaremaa

Linnulahe ja Loode tammiku riigimetsade majandamise kava 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo: Jaan Prants, jaan.prants@rmk.ee

Tartumaa

Kaagveres paikneva riigimetsa majandamise kava. Projekt
Lisainfo: Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee

Valga maakond

Matkatee ja Mõniste rattarajaga piirneva riigimetsa majandamise kava aastatel 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo: Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee

Priipalu külaga piirnevate riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Kinnitatud

Lisainfo: Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee

Riidaja külaga piirneva riigimetsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo ja ettepanekud: Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee

Rulli küla riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Kinnitatud 
Lisainfo ja ettepanekud: Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee

Taagepera küla riigimetsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo ja ettepanekud: Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee


Viljandimaa

Härjassaare mäe metsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Elor Ilmet, elor.ilmet@rmk.ee


Võrumaa

Konnametsa aianditega piirneva riigimetsa majandamise kava
aastateks 2020-2030. Kinnitatud

Lisainfo ja ettepanekud: Agu Palo, agu.palo@rmk.ee

Lindora laadaplatsi ja lõkkekohaga piirneva riigimetsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Projekt
Lisainfo ja ettepanekud: Agu Palo, agu.palo@rmk.ee

Listaku külaga piirneva riigimetsa majandamise kava aastateks 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo ja ettepanekud: Agu Palo, agu.palo@rmk.ee

Sõmerpalu aleviku ja Järvere elamupiirkonnaga piirnevate riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Kinnitatud
Lisainfo ja ettepanekud: Agu Palo, agu.palo@rmk.ee

Avalike arutelude info