KAH-alade pikaajalised metsa majandamise kavad

RMK korrastab kõrgendatud avaliku huviga metsaalade piiritlemist, et need üksiku metsatuka asemel keskenduksid terviklikule metsaalale, mida kohalikud kogukonnad peavad enda jaoks armsaks.

Koostame neile aladele pikaajalised metsade majandamise kavad, mille jaoks arvutame välja optimaalse uuendamist vajavate metsaosade pindala, planeerime seal vajalikud tööd ja koostame ka prognoosi, mis kirjeldab kui palju ja mis vanuses metsa seal 10 aasta pärast on. Enne lõpliku kava kinnitamist tutvustame nende eelnõu kohalikule kogukonnale ja võimalusel arvestame laekunud ettepanekutega. Pikaajalised kavad koondame nende valmides samuti siia lehele.

Meie kõigi ühine soov ju on, et puitu ja muid väärtusi tootvaid ja hoidvaid metsi jätkuks meil igavesti.

Rapla maakond

Märjamaa asumilähedase riigimetsa majandamise kava aastateks 2020-2029. Eelnõu
Lisainfo ja ettepanekud: Margus Emberg, margus.emberg@rmk.ee


Valga maakond

Priipalu külaga piirnevate riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Eelnõu
Lisainfo ja ettepanekud: Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee

Kaasamiskoosolekute info