Milleks mulle pärandkultuur?

Pärandkultuur on eelmiste põlvkondade tegutsemise jäljed maastikul. See on osa meie kultuurist, tükike meie rahvuslikust pärandist. Levinumad pärandkultuuri objektid on taluhoonete asukohad, kiviaiad, vanad metsateed ja kohanimed. Pärandkultuuri tüübistik on aga võrreldamatult mitmekesisem – neid märke tuleb vaid märgata.

Selleks, et unustuse hõlma vajunud kultuurimärgid uuesti tähelepanu alla tuua, on RMK algatanud ulatusliku pärandkultuuri objektide inventeerimise. 2005. aastal seadsime eesmärgiks kaardistada kogu Eesti pärandkultuur, sõltumata selle maa- ja omandivormist. Keskendusime eelkõige looduses leiduvatele kultuurimärkidele, linnad ja asulad jäid meie fookusest välja.

2011. aasta lõpuks on pärandkultuur kaardistatud kõigis maakondades. Maa-ameti kodulehel paiknevast ja avalikus kasutuses olevast pärandkultuuri andmebaasist võib  2019. aasta alguse seisuga leida 38 679 kaardistatud objekti kirjeldused, asukoha koordinaadid ja fotod. See on inventeerijate valik ja ei tähenda, et igaüks ei võiks saata meile andmeid just temale olulise pärandkultuuri objekti lisamiseks. 

Selleks, et pärandkultuuri objektid raietööde tõttu, teadmatusest või niisama hooletusest ei hävineks, on oluline maaomanike ja maastikul tegutsejate teadlikkus ehk omanikuhoid. Vaid nii suudame meie rahva põlvest põlve edasi kantud mälu väärikalt hoida ja tuleviku tarvis säilitada.