Europrojektid

Pärandkultuuri kaardistamine oli projektipõhine tegevus, mis sai teoks tänu koostööle naabritega Soomest ja Lätist ning eurorahastusele. Eesmärgiks oli kolme piiriülese koostööprojektiga kaardistada aastaks 2011 kogu Eesti pärandkultuur Koostööprogrammid ja projektid, mille raames pärandkultuuri kaardistati, olid: