Pärandkultuur loodusretkedes

Esmane inventuur on lõpetatud kõigis maakondades ja kaardistatud on üle 38 000 objekti, millest vaid üle 5000 objekti asuvad riigimetsamaal.

Pärandkultuuri objekte leidub riigimetsamaadel üle Eesti aga just RMK puhkeladel võib märgata rohkelt esile toodud ajaloo ilu.

Eesti-Läti programmi raames rajati 2010. a Koiva-Gauja pärandkultuuri hooldus- ja hoiuala, mis tänaseks on leidnud väga aktiivse kasutuse. Alaga on võimalik tutvuda nii iseseisvalt abiks Koiva-Gauja pärandkultuuri radade kaart ja pärandkultuuri radade info, kui ka RMK Pähni looduskeskuse kaudu.

Metsandusliku pärandkultuuri tutvustamisele on spetsialiseerunud RMK Oandu külastuskeskus Lääne-Virumaal. Juba külastuskeskuse maja ise, mis ehitati 1860. aastal tollasele mõisa metsaülemale elu- ja kontorihooneks, on väärikas pärandkultuuri objekt. Metsanduslikku pärandkultuuri leidub rohkelt ka ümbruskonna metsades: erinevad võõrliikide kultuurid, metsavahikohad, vaigutuslangid, laevaehitusmetsad jne.

Riigimetsamaal leiduvat pärandkultuuri ning metsanduse ajalugu tutvustatakse RMK looduskeskuste ekspositsioonides, loodusharidusprogrammides ja üritustel.

Kutsume turismifirmasid üles lisama väärikaid pärandkultuuri objekte Eestimaad tutvustavatesse loodusretkedesse. Sobivate objektide leidmisel on abiks Maa-ameti andmebaas aadressil http://xgis.maaamet.ee.