Tutvu pärandkultuuri objektidega

Tänaseks on kaardistatud üle 40 000 pärandkultuuri objekti. Vaata näiteid objektidest galeriist.

Detailsema info saamiseks tutvu ka Maa-ameti andmebaasiga aadressil

Kui tead Eestimaal huvitavaid paiku, hooneid või loodusobjekte, mis vääriksid sinu arvates pärandkultuuriks kuulutamist, anna meile nendest märku, täites ära lühike ankeet.

Esmane inventuur on kõigis maakondades lõpetatud. Esmane seepärast, et andmebaasi on jõudnud inventeerijate poolt tehtud valik objektidest, mitte iga leitud kiviaed või kuurivare. Aga kõik nii aktiivsete metsa- ja maaomanike kui ka looduses liikujate poolt tehtud ettepanekud uute objektide kaardistamiseks on teretulnud.