10 tegusat aastat


1999

 • 2280 töötaja ning 92 metskonnaga RMK alustab mitmete asutuste õigusjärglasena tegevust.
 • Tuhatkond metsasõpra osaleb esimest korda toimunud Hiiesti matkapäeval.
2000
 • Hoo saab sisse koostöö riigimetsa majandajatega üle Euroopa.
 • RMK ja Statoil hakkavad lastekodulastele heategevuse korras viima jõulukuuski ja kingipakke.
2001
 • Käivitub riigimetsa majandamist tervikuks siduv metsainfosüsteem MIS.
 • Kasutusele võetakse RMK uus logo, metsasildid ja muu sümboolika.
 • Koostöös MTÜ Timuriga kutsutakse ellu heakorrakampaania „Mets puhtaks“.
 • Eesti koolidele jagatakse 14 000 looduses liikumise käsiraamatut “Ränduri aabits”.
2002
 • RMK saab säästliku metsanduse sertifikaadi FSC ja keskkonnajuhtimissertifikaadi ISO 14001.
 • Toimub esimene teavituskampaania, millega rõhutatakse, et jõulukuuse varumine metsast peab toimuma kokkuleppel omanikuga.
 • RMK esitleb õppe- ja vaatefilmi "Jaht Eesti moodi", mis tutvustab Eesti jahipidamise viise, jahitraditsioone ja jahieetikat.
2003
 • Riigimetsas hakkab kehtima kevadine raierahu.
 • Neljas Eesti kohas korraldatakse koostöös kohalike elanikega metsaistutamist.
 • Avatakse 6 RMK teabepunkti.
2004
 • Tööd alustavad RMK metsakorraldajad, mistõttu paraneb ülevaate riigimetsas toimuvast.
 • Metsaistutustalgutel paneb 20 000 vabatahtlikku kahe nädala jooksul riigimetsa kasvama miljon puud, aktsiooniga tähistatakse Eesti astumist Euroopa Liitu.
2005
 • Ellu kutsutakse õpilaste loodusmäng „Metsasemu“, millest võtab ava-aastal osa 43 klassi.
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja RMK sõlmivad omavahel edasist koostööd reguleeriva hea tahte kokkuleppe.
2006
 • Vastu võetakse riigimetsa kuivendusstrateegia, mille kohaselt uusi kuivendussüsteeme tulundusmetsadesse ei rajata, piirdudes vaid vanade korrashoiuga.
 • RMK kuulutatakse Eesti kõige konkurentsivõimelisemaks põllu- ja metsamajandamisettevõtteks.
 • Otepääl toimuvad 27. raie maailmameistrivõistlused, millest võtab osa 28 riiki.
 • Sagadi metsamuuseum kolis uutesse avaratesse ruumidesse.

2007
 • Kaitseministeeriumiga sõlmitud kokkuleppe alusel alustab RMK metsade majandamist kaitsejõudude harjutusväljadel.
 • Harjumaale rajatakse kolm maastikusõidurada.
 • Lääne-Virumaal RMK Kullenga taimlas avatakse arukase katmikala seemla, kust saadava kaseseemne kogusega on võimalik rahuldada Eesti taimlate seemnevajadus  kuni 2 miljoni kasetaime tootmiseks.
 • Koolid saavad üle 6000 raamatu „Väike metsanduskursus“, mille kirjutas RMK palvel Eesti Maaülikooli metsanduse emeriitprofessor Ivar Etverk.
 • Mitme aasta pikkuse töö tulemusel on neljas Eesti maakonnas kaardistanud üle 5000 pärandkultuuri objekti, ilmub „Väike pärandkultuuri käsiraamat”.
2008
 • Kodanikualgatuse „Teeme Ära!“ käigus koristatakse Eesti metsadest enam kui 10 000 tonni prügi, RMK toetab väärt aktsiooni tööjõu ning 2,7 miljoni krooniga.
 • RMK võtab oma hoole alla Elistvere loomapargi.
 • Ümberkorraldused RMK töökorraldused eraldavad metsamajanduslike tööde planeerimise nende teostamisest. Metskondi jääb alles 17.
 • Brüsselis Euroopa Metsamajas avatakse Eesti Vabariigi 90. juubeliaastale pühendatud metsandusteemaline fotonäitus.
 • Riigimetsa pannakse kasvama 11 miljonit metsataime, metsaistutuses lõid taas kaasa ka vabatahtlikud.
 • Lääne-Virumaal Roelas avatakse 1927. aastal ehitatud ja tänaseks restaureeritud käbikuivati, mis hakkab tööle muuseumina.
 • Metsandushariduse toetamiseks asutatakse Heino Tederi nimeline stipendium magistriõppe soodustamiseks Eesti Maaülikoolis ja Toomas Ehrpaisi nimeline stipendium Luua Metsanduskoolis.
 • Teavituskampaania “Metsaga mestis“ kutsub inimesi nautima suvist metsapuhkust, ent käituma sealjuures mõistlikult. Kõik, kes läbivad RMK poolt korraldatava metsatarkuse lühikoolituse, on oodatud liikmed metsasõprade klubis.
 • RMK alustab koostöölepete sõlmimist looduspuhkust korraldavate firmadega, tagamaks säästlike põhimõtete järgimist metsapuhkusel.
 • Unikaalne rändnäitus „Jälg metsas“ ringleb üle Eesti, kutsudes koolilapsi mõtisklema metsa kaitsmise ja kasutamise tasakaalu üle.
 • Eesti Metsaselts, Keskkonnaministeerium ja RMK korraldavad Pärnus Endla teatris juubelikonverentsi “90 aastat eestikeelset ja eestimeelset metsandust“.
 • RMK teadusnõukogu otsustab rahastada metsanduslikke rakendusuuringuid 3 aasta jooksul 3,2 miljoni krooniga.
 • Jõulude eel toimuvad organiseeritud kuuseretked riigimetsa, jõulukuuse leiab endale seeläbi üle 2500 eestimaalase.