RMK kvaliteedipoliitika

  •  Peame RMK kõigi valdkondade tegevuses oluliseks efektiivsust ja tulemusele orienteeritust.
  •  Pakume klientidele lähtuvalt nende soovidest ja arvestades RMK võimalustega kvaliteetseid tooteid ja teenuseid.
  • Taotleme oma tootmistegevuses eraettevõtjatega vähemalt võrdset efektiivsust ja kvaliteeti.
  •  Arendame jätkuvalt RMK juhtimissüsteemi ja tagame selle vastavuse ISO 9001standardi nõuetele.
  • Püstitame mõõdetavad tegevuseesmärgid ja jälgime pidevalt nende täitmist.
  • Juhime oma tegevust hästi toimivate ja põhjalikult kaardistatud protsesside kaudu.
  • Küsime klientidelt tagasisidet meie toodete ja teenuste kvaliteedi kohta ning lähtume sellest tootmise ja tarneahela täiustamisel.