Keskkonnamõju analüüsid

Metsas tehtavad tööd mõjutavad paratamatult looduskeskkonda – mõni töö rohkem, mõni vähem. Suurema keskkonnamõjuga tegevused on näiteks metsakuivendussüsteemide rekonstrueerimine ja metsateede rajamine ning rekonstrueerimine. Sellele eelnevalt on vaja analüüsida planeeritava tegevuse mõju alal paiknevatele väärtustele ning kui vaja, tellida täiendavaid ekspertiise, et hinnata mõju märgadele metsadele või kaitsealustele liikidele.

Tabelis on ära toodud RMK koostatud keskkonnamõju analüüsid ja eksperthinnangud alates 16.10.2018. Varasemad leiate vasakpoolse menüü kaudu avanevatelt lehtedelt. Keskkonnamõju analüüs annab hinnangu, millised tegevused ja millistel tingimustel on lubatud, et nendega ei kaasneks olulist mõju looduskeskkonnale.

Keskkonnamõju analüüsi dokument avaneb klõpsates objekti nimel. Tabelis olevat objekti ja objektiga kaasnevaid faile on võimalik leida klahvikombinatsiooni Ctrl+F abil, sisestades avanevasse otsinguaknasse otsitava sõna (objekti nime, asukoha, töö liigi, valmimisaja vms).

Objekti nimi
Asukoht
Planeeritav töö
Ekspertiis
Asendiplaan
Periood
Suurekivi ja Põlliku teedRaplamaatee-plaan2020
Risti-SikumäeHarjumaametsakuivendus-plaan2018-2020
Soe-Tinusaare tee Valgamaatee-plaan2018-2020
Mustla-Nõmme-Saarnakõrve-Saueaugu tee Järvamaa
tee-plaan 2018-2020
Ingliste-Tammistu-Rumbi Raplamaa metsakuivendus -plaan2019-2020
Kogrejärve, Koosa ja Õru teed Valgamaatee aprill 2018 plaan2018-2020
Härrapalu ja Soemetsa teed Viljandimaatee-plaan 2019-2020
Kämmalkopli tee Ida-Virumaa tee-plaan2019-2020
Krõlli tee Ida-Virumaa
tee-plaan 2018-2020  
Pikaalle tee Ida-Virumaa
tee-plaan 2019-2020
Vanaraua tee Võrumaa tee -plaan 2019-2020
Pornuse-Niidu Viljandimaa kuivendus aprill 2019 plaan 2019-2020
Keila jõe truubid Raplamaa truubid -plaan2019-2020
Keibu tee Harjumaa tee -plaan2019-2020
Linnaküla Ida-Virumaa kuivendus detsember 2018plaan 2018-2020
Kaari, Kõrgenõmme ja Küti teed Jõgevamaa tee-plaan2019-2020
KalinaIda- Virumaakuivendus aprill 2019plaan2019-2020
AegviiduHarjumaakuivendus aprill 2019plaan 2019-2020
Kõrgepalu ja Sänna teedVõrumaatee-plaan 2019-2020
Uljaste IIIda-Virumaakuivendusaprill 2019plaan2019-2020
Alatskivi metsandiku teed Tartumaa tee mai 2018 plaan 2018-2020
Jaaguaru tee Raplamaa tee- plaan 2018-2020
Raba tee Ida-Virumaa tee - plaan 2019-2020
Vanaveski teed Viljandimaateeoktoober 2019plaan2019-2020
Väike-Tammiku teed Lääne-Virumaa tee - plaan 2019-2020
Metsaküla teeJõgevamaatee-plaan2019-2020
Kuresoo teed Ida-Virumaa tee-plaan 2019-2020 
Telliskivi teeHarjumaatee-plaan2019-2020
Haiba teeHarjumaatee-plaan2019-2020
Kargoja-KõrgeperveTartumaametsakuivendusmai 2018plaan2018-2020
Tammiku teeJõgevamaatee-plaan 2018-2020
Kunda TTP 544 Lääne-Virumaa kuivendus aprill 2019 plaan2019-2020
Kraabi ja Sirgumetsa Tartumaa kuivendus juuni 2018 plaan 2018-2020 
Ääsmäe teed Harjumaa tee-plaan 2018-2020
Kanepi ja Põlva valla teed
Põlvamaatee-plaan 2019-2020
Remniku teedIda-Virumaateemai 2018plaan2018-2020
Kiipuse, Möldripalu ja palu kuivendus ja teed Tartumaakuivendus-plaan2018-2020
Keava teed Raplamaatee plaan2019-2020 
Kammeri TTP-468 Tartumaa metsakuivendus -plaan2018-2019 

Luha tee, Luha harutee, Vanamõisa tee

 
Võrumaa tee plaan 2018-2020  
Kassisoo, Kaasiku teed Põlvamaa tee plaan2017-2020 
Kurese lootee Pärnumaalooduskaitse taristuplaan 2018-2020
PräämaJärvamaa kuivendus-plaan2018-2020
Mõrukonnu teeVõrumaa tee-plaan 2018-2020
Kalsa ja Savimäe tee, mahasõit Põlvamaa teejuuli 2018plaan2018-2020
Nõmme ja Viirapalu-Kautsi tee Võrumaa tee august 2018plaan 2018-2020
Konnametsa Võrumaa kuivendus aprill 2018plaan2018-2020
Keila metsandiku teed Harjumaa tee -plaan 2019-2020
Taresaare-Mehusaare Viljandimaa kuivendus juuni 2018 plaan 2018-2020
Purila taimla tee Raplamaatee-plaan2019-2020
Laashoone laoplatsViljandimaalooduskaitse taristu-plaan2019
Mättaraba tee Pärnumaa tee -plaan2019
Mahasõit Saunametsa-Paikuse teelt Pärnumaa tee -plaan2018-2019
Kaali tee Saaremaa tee-plaan2018-2019
Lungu-Tammistu teedRaplamaatee-plaan2019
Otiveski teedHarjumaatee-plaan 2019
Murro tee Järvamaatee-plaan2018-2019
Ulju tee Viljandimaatee-plaan2019
Mahasõidutee AH022 Põlvamaatee-plaan2017-2019
Alajõe teed Ida-Virumaateeaprill, 2019plaan2019
Poka teed Viljandimaatee-plaan2018-2019 
Lintsi- TagaveskiLäänemaa kuivendusmai, 2018plaan2018-2019
ViluvereLäänemaakuivendus mai, 2018plaan2018-2019
Kivijärve-Tooba Jõgevamaakuivendus-plaan2018-2019
Tuhkana teeSaaremaatee-plaan 2019
KivisillaPõlvamaametsakuivendus-plaan2017-2019
Mustjärve TTP-376, Vidrike TTP-377 Tartumaametsakuivendusmai 2018 plaan2017-2019
Laisi tee Võrumaatee-plaan2018-2019
Sooaru teeJõgevamaateeseptember 2019plaan2018-2019
Piibu metsa tee Harjumaatee-plaan2018-2019 
Kadaka teeJõgevamaatee-plaan2018-2019
Koiva mets ja Lipi Valgamaa metsakuivendus juuli 2019, mai 2017, detsember 2016 plaan2016-2019
Riidaja Valgamaa metsakuivendus -plaan2017-2019
Pöiatu PÜ-21 Järvamaa metsakuivendus plaan2017-2019
Halliste - Maassaare -TeessooViljandimaametsakuivendusmai, 2018plaan2018-2019
Ädara ÜP-106 ja Alekvere teed Lääne-Virumaa metsakuivendus
 -plaan2018-2019
Küti-Tubaka tee Jõgevamaa  tee-plaan2018-2019
Matsalu rahvuspargi teed ja ülepääsud Läänemaa, Pärnumaa LK taristu -plaan2018-2019
Karaski-Mäe-Veski teeValgamaa tee -plaan2018-2019
Pikknurme Jõgevamaa metsakuivendus -plaan2018-2019
Hundimänniku-Kõigutse, Oti, Röövliaugu teed Pärnumaatee mai, 2018plaan2018-2019 
Riista Raplamaametsakuivendus -plaan2018-2019
Kiviaru tee Pärnumaatee -plaan2019
SondaIda-Virumaa metsakuivendusmai, 2019plaan 2018-2019 
Aimla teed Viljandimaa tee -plaan2018-2019
Praksi teeJärvamaatee -plaan2018-2019
Lilli teedViljandimaatee -plaan2018-2019
Hullumäe, Niidu, Männiku, Sulbiveski teedPõlvamaa tee -plaan 2017-2019
Krasnasoo tee
Alutaguse tee -plaan 2018-2019
Saula TTP-258Ida-Harjumaametsakuivendus-plaan2018-2019
MõnekuValgamaametsakuivendusmai, 2017plaan2017-2019
Kivimaa-KauksiAlutagusemetsakuivendus-plaan2017-2019
Ehasalu, Lustiaia ja Musomägi teedPõlvamaateeplaan2017-2019
Järvküla metsatee Viljandimaatee-plaan2018-2019
Takupere teeRaplamaatee-plaan2018-2019
Matuse teedViljandimaatee-plaan2018-2019
Pühajõe-Kukruse Ida-Virumaa metsakuivendus  -plaan 2018-2019
Mätliku, Soo-otsa ja SaesaarePärnumaametsakuivendusmai, 2017
märts, 2019
plaan2017-2019
Asuka Saaremaametsakuivendusplaan2017-2019
Märdianni teeValgamaatee-plaan2016-2019
Salu ringtee, Koruste teeTartumaatee-plaan2017-2019
Kolhoosi teeIda-Virumaatee-plaan2018-2019
Mallavere metsakuivendusHarjumaametsakuivendus-plaan 2017-2019
Ereda-Kössi teeIda-Virumaatee-plaan2018-2019
Lühi teedSaaremaa tee-plaan 2017-2019 
Püssi-Kohtla-Nõmme teeIda-Virumaa tee- plaan2018-2019
Riidamäe teedViljandimaatee-plaan2017-2019
TudusooLääne-Virumaametsakuivendusaprill, 2018plaan2018-2019
Kolgu, Kotisoo ja Kuusiku teedPärnumaatee-plaan2018-2019
Saapasoo, Sõmerlaane ja Tootsi metsakuivendusPärnumaametsakuivendusmai, 2017plaan2017-2019
Holdre teedValgamaatee-plaan2017-2019
Sõmeru PÜ-46 Lääne-Virumaametsakuivendus-plaan2018-2019
Visusti-Metsakatesjaama Jõgevamaametsakuivendus-plaan2016-2019
Tarumaa teedIda-Virumaa tee -plaan 2018-2019
Loosalu Raplamaametsakuivendus -plaan 2017-2019
Reiu taimla 2 Pärnumaa taimla laiendus  -plaan 2018
Kiusumetsa-PukamardiPärnumaatee -plaan 2017-2018
Ropka-Ihaste Tartumaalooduskaitse taristu -plaan 2017-2018
Lepametsa  Järvamaametsakuivendus -plaan 2017-2018
Õisu metsandiku teed  
Viljandimaa tee -plaan2017-2018
Tagametsa-Tugeda Raplamaa metsakuivendus aug., 2017 plaan 2017-2018
Teenuse TTP-475 Raplamaa metsakuivendus sept., 2018 plaan 2017-2018
PatsuLäänemaametsakuivendus-plaan2016-2018