RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine avatakse 3.10.2015 kell 10:00 internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

Pakkumisele registreerimine lõppeb 30 minutit enne pakkumise esitamise tähtaega.

Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga


120 m3 haavapalke Võrumaal RMK Antsla metsandikus

Palkide pikkus 2,4;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 32,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 10:00

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

80 m3 haavapalke Põlvamaal RMK Erastvere metsandikus

Palkide pikkus 2,4;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 32,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 10:20

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

330 m3 haavapalke Põlvamaal RMK Ilumetsa metsandikus

Palkide pikkus 2,4;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 32,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 10:40

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

190 m3 haavapalke Võrumaal RMK Misso metsandikus

Palkide pikkus 2,4;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 32,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 11:00

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

90 m3 haavapalke Võrumaal RMK Roosa metsandikus

Palkide pikkus 2,4;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 32,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 11:20

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

150 m3 haavapalke Põlvamaal RMK Räpina metsandikus

Palkide pikkus 2,4;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 32,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 11:40

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

140 m3 haavapalke Võrumaal RMK Võru metsandikus

Palkide pikkus 2,4;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 33,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 12:00

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

300 m3 kasepalke Pärnumaal RMK Audru metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 12:20

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

500 m3 kasepalke Pärnumaal RMK Kilingi metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 12:40

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

600 m3 kasepalke Valgamaal RMK Koorküla metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 13:00

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

600 m3 kasepalke Võrumaal RMK Misso metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 63,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 13:20

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

1000 m3 kasepalke Ida-Virumaal RMK Narva metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 13:40

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

400 m3 kasepalke Ida-Virumaal RMK Pagari metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 60,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 14:00

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

900 m3 kasepalke Pärnumaal RMK Riisselja metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 14:20

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

300 m3 kasepalke Ida-Virumaal RMK Vaivara metsandikus

Palkide pikkus 2,7-3,2 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 14:40

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

100 m3 sanglepapalke Pärnumaal RMK Kilingi metsandikus

Palkide pikkus 2,4;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. sanglepapalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 32,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 15:00

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

600 m3 sanglepapalke Ida-Virumaal RMK Narva metsandikus

Palkide pikkus 2,4 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. sanglepapalkide kvaliteet, palgid võivad sisaldada laomädaniku

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 29,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 15:20

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

100 m3 sanglepapalke Pärnumaal RMK Surju metsandikus

Palkide pikkus 2,4;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. sanglepapalkide kvaliteet

Tarneperiood 12.10.2015-31.12.2015

Alghind Müüja laos 32,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 9.10.2015 kell 15:40

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee