Korduvad küsimused looduspuhkuse teemadel

Mis vahe on loodusrajal, õpperajal ja matkarajal?
RMK loodusrajad jagunevad matkaradadeks ja õpperadadeks. Matkarada on looduses liikumise hõlbustamiseks ja suunamiseks rajatud ning liikumisviisile vastavalt varustatud rada. Õpperada on peaasjalikult loodusteadlikkuse edendamiseks rajatud rohke teabega varustatud rada.

Miks ei tohi riigimetsas suvalises kohas telkida ega lõket teha?
Telkida ja lõket teha tohib tõesti vaid kohtades, mille metsaomanik on selleks ette valmistanud ja vastavalt tähistanud või mille kohta ta on eraldi loa andnud. Seda reguleerib metsaseadus. Telkimine ja lõkke tegemine vaid selleks ette valmistatud ning tähistatud kohtades säästab loodust liigse koormuse ja tuleohu eest ning säilitab maastike ilme ja taimestiku elujõu. Lõkke tegemisel tasub kindlasti eelistada kattega lõkkekohti, sest soojal ja kuival suvepäeval on tuli metsas väga kiire levima.

Kas ja kuidas on reguleeritud kalapüük riigimetsamaadel?
Eestis on kõigil tasuta õngepüügiõigus, mis võimaldab kalastada ühe lihtkäsiõngega. Selleks pole vaja eraldi luba ega dokumenti. Loomulikult peab siinjuures kinni pidama lubatud püügiaegadest, kohtadest ja muudest piirangutest. Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist ja üheharulisest konksust, millega püügil kasutatakse looduslikku sööta ning mis võib olla varustatud raskuse ja ujukiga. Rohkem infot harrastuskalameestele leiab siit.

Mis vahe on külastuskeskusel ja loodusmajal?
Külastuskeskus on aastaringselt avatud RMK puhkeala keskus, kus toimub loodushariduslik tegevus erinevatele sihtrühmadele – programmid, üritused, teavitamistöö. Külastuskeskuses on teabepunkt, ekspositsioon, teabekogu ning kontoriruumid töötajatele. Külastuskeskus on aastaringselt avatud. Loodusmaja, kus toimub samuti loodushariduslik tegevus, on aga avatud vaid programmide ja ürituste toimumise ajal.

Mis vahe on metsamajal ja metsaonnil?
Nii metsamajad kui metsaonnid on lihtsa konstruktsiooniga, reeglina ühe ruumi ja spartaliku sisustusega ööbimiskohad looduses liikujale. Metsamaja eristab metsaonnist privaatsus, mida pakub metsamaja kasutamise eest makstav "võtmeraha". Metsaonn ei pruugi tagada kasutajale omaette olekut, sest ruumi tuleb teha kõigile, kes soovivad metsaonni kasutada. Seetõttu puudub metsaonnil ka kasutusmaks ehk "võtmeraha". Metsamaja saab ja tuleb kasutamiseks ette broneerida, metsaonni puhul seda võimalust pole.

Kas riigimetsas tohib sõita ATVga?
Riigimetsas tohib maastikusõidukiga sõita vaid selleks rajatud aladel ja radadel. Hetkel on riigimetsamaadel kaks maastikusõiduks loodud ala –  Mustjõe maastikusõiduala asub Anija vallas ja Padise maastikusõidurada asub Lääne-Harju vallas. Vaata lisa siit.