Korduvad küsimused puidu müügi kohta

Kas RMK müüb lõhutud küttepuitu (halupuitu)?

Ei, RMK müüb küttepuitu 3-meetriste nottidena, puud tuleb halgudeks lõigata ise. Küll aga korraldab RMK ära puidu veo kliendile. Võimalik on tellida lehtpuu- või okaspuuküttepuitu.

Kas riigimetsas tohib korjata murdunud oksi?

Metsaseaduse järgi tohib riigimetsas korjata marju, seeni ja pähkleid, samuti võib metsast võtta enda tarbeks oksi näiteks viha, luua või jõulupärja valmistamiseks. Samuti võib metsas noppida lilli ja varuda ravimtaimi. Seda tehes ei tohi metsa kahjustada, loomi ja linde häirida, rikkuda tuleohutusnõudeid ning tuleb järgida metsaomaniku nõudeid. Pärast tormi võib kasvava metsa all leiduda puudelt murdunud oksi. Niisuguste okste korjamine enda tarbeks on lubatud, kui tegemist ei ole rangelt kaitstava metsaga. Enne korjamist tuleks selles veenduda.
Oksi ei tohi korjata raielankidelt. Langilt võib raidmeid varuda, kuid selleks tuleb osta raidmete korjeõigus. Lankidelt oksi ei tohi korjata seetõttu, et tegemist on raie käigus varutud puiduga ehk metsamaterjaliga, mille varumiseks on metsaomanik teinud kulutusi ning seda ei või riik tasuta ära anda. Raidmeid varub riigimetsa majandaja ka ise, sest raidmetest valmistatakse hakkpuitu, millega köetakse katlamaju mitmel pool Eestis. Metsas on ka kasvukohti, kus raidmed peavad pärast raiet metsa jääma. Raidmete ostuhuvi korral saab täpsemat infot siit: https://www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk/kuttepuidu-ise-varumine.