RMK süsinikuraport

RMK süsinikuraport annab ülevaate, kui palju RMK valduses olev mets, metsamaa ja muu maa süsinikku ladustab ja kui palju igal aastal süsihappegaasi seob.

Süsinikuraportist on ilmunud lühem kokkuvõte ja põhjalikum terviktekst. Muuhulgas on neis toodud info RMK tegevusvaldkondade süsiniku jalajälje kujunemise kohta ja ühe metsaeraldise põhjal esitatud näidisarvutus, mis võimaldab süsinikuraporti koostamise aluspõhimõtetest paremini aru saada.