Pärandkultuuri objektide andmebaasid

Inventuur on teostatud Eesti-Läti programmi toel projekti „Pärandkultuuri väärtused ühise keskkonna- ja kultuuriruumi osaks" raames. Projekti juhtpartner on Riigimetsa Majandamise Keskus, piiriülesed koostööpatnerid on Läti Riigimetsa Teenistus ja Põhja-Vidzeme Biosfääri kaitseala.  Projekti käigus kaardistati Eestis 2009 a Võru- ja Valgamaa ning 2010 a Põlva- ja Tartumaa pärandkultuur ning Lätis Valka, Limbaži, Valmiera ja Alūksne piirkonnad. Koostööprogrammi toel arendatud andmebaasi lisandus Eestis 9100 uut pärandkultuuri objekti. Läti andmebaasist võib leida infot enam kui 17 tuh pärandkultuuri objekti kohta.

Eesti andmebaas. Objektidega tutvumiseks suurenda üles huvipakkuv piirkond ja klikka objektil.