Vara müük 

RMK valduses oleva riigivara võõrandamine toimub metsaseaduse ja RMK põhimääruse alusel.

Vara võib võõrandada, kui see ei ole vajalik RMK-le põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks ega teistele riigivara valitsejatele või volitatud asutustele riigivõimu, ning valitsemise teostamiseks. Müüdavate maatükkide nimekirja koostab kinnisvaraosakond, kes ühtlasi teostab eelnevalt maaüksuste ülevaatuse.

Tulenevalt metsaseadusest saab RMK vara müüa avalikul enampakkumisel. Enampakkumise täpse aja avaldame Ametlikes Teadaannetes ja RMK kodulehel kuulutuste rubriigis hiljemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist.

Müüdud kinnistute kohta info leiad siit. Kinnitatud otsuste resolutiivosad leiad siit. Varasemalt müüdud kinnistute info osas kirjuta kinnisvara@rmk.ee.