Märtsikuu riigihanked

1. RMK riigihangete osakond soovib leida metsakasvatuslike tööde (metsauuenduse hooldamine, mehhaniseeritud valgustusraie, mittelikviidse puidu harvendusraie, liinitrasside aluse võsa raie, võimalikud metsaistutus- ja külvitööd) teostajaid üle kogu Eesti. Tööde orienteeruv algus 15. märts 2010.a, lepinguperioodi lõpp 31. detsember 2011.a. Hankedokumente saab iseseisvalt alla laadida SIIT. Hankedokumentide allalaadimisel palume registreeruda hankele e-posti aadressil hanked@rmk.ee.  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 2. märts 2010. a kell 11.00. Selles hankes hankija poolt antud vastused küsimustele ja selgitused on alljärgnevad: SELGITUS-1  

Hankes kasutatavad VORMID

2. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanked maaparandussüsteemide ja maaparandussüsteeme teenindavate teede rekonstrueerimisprojektide, maaparandussüsteemide uuenduskavade ja metsateede rekonstrueerimisprojektide koostamiseks alljärgnevalt:

1) Nursi-Vagula ja Juba-Lompka metsateede, asukohaga Võru maakond, Võru vald, Juba küla (91804:001:0189; 91804:001:0171; 91804:001:0172; 91804:001:0168; 91804:001:0167.); uuendustööde kava.  Teede kogupikkus on 7,14 km. Projekti valmimise tähtaeg 31.05. 2010, pakkumuste esitamise esialgne tähtaeg 5. märts 2010. Vastutav metsaparandusspetsialist Jüri Koort, tel. 505 4941, juri.koort@rmk.ee

2) Sillakesemäe metsatee, asukohaga Võru maakond, Mõniste vald, Vastse-Roosa- ja Karisöödi rekonstrueerimisprojekt (49301:004:0540 ; 49301:003:0590; 49301:004:0701; 49301:003:0650). Teede kogupikkus on 3,63km Projekti valmimise tähtaeg 31.05. 2010, pakkumuste esitamise esialgne tähtaeg 5. märts 2010. Vastutav metsaparandusspetsialist Jüri Koort, tel. 505 4941, juri.koort@rmk.ee

3) Sudise metsaparandusobjekti, asukohaga Lääne-Virumaa Vihula vald  Tidriku küla, (katastritunnus 88703:003:0870)  ja  Haljala vald Pehka küla, (katastritunnus 19003:001:0116) rekonstrueerimisprojekt.  Sudise metsaparandusobjekt hõlmab 598,4 hektarit. Metsaparandusobjekti teenindavate teede kogupikkus on 12,78 km. Projekti valmimise tähtaeg 30.09.2010, pakkumuste esitamise esialgne tähtaeg 5.märts 2010. Vastutav metsaparandusspetsialist Madi Nõmm, tel 676 7309, e-post madi.nomm@rmk.ee

4) Mõrgi maaparandussüsteemi, asukohaga Võru maakond, Võru  vald, Väiso- ja Kärnamäe küla (katastritunnus 91801:009:0035; 91801:009:0037), rekonstrueerimisprojekt.  Mõrgi maaparandussüsteem hõlmab 379,1 hektarit. Maaparandussüsteemi teenindavate teede kogupikkus on 3,72 km.Projekti valmimise tähtaeg 31.05. 2010, pakkumuste esitamise esialgne tähtaeg 5. märts 2010. Vastutav metsaparandusspetsialist Jüri Koort, tel. 505 4941, juri.koort@rmk.ee

Hankedokumente ja täiendavat infot lihtmenetluste kohta saab RMK riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Hankedokumentide elektroonilise väljastamise järgselt esitab osaleda sooviv isik hankedokumentides nõutava kinnituse Looduskaitseseaduse alusel kaitstava info avalikustamise keelu järgimise kohta RMK riigihangete osakonnale, millele järgnevalt talle väljastatakse posti või e-posti teel hankedokumentide lisad (tehnilised tingimused, projekteerimistingimused, joonised jm). Hankedokumentide lisade väljastamiseks palume kindlasti RMK riigihangete osakonnale teada anda pakkuja toimiva postiaadressi. Info avalikustamise keelu järgimise kinnituse võib hankes osaleda sooviv isik esitada igakordselt enne sarnastes hangetes osalemist või ühekordselt kogu 2010. a kohta

3. RMK Metsaparandustalitus korraldab lihtmenetlusega hanked alljärgnevatele töödele:

1)      Laasioja tee uuendamine, Asukoht Tori ja Paikuse vald, Pärnumaa

2)      Mädaoidu-Narva tee ja Kaiu järve tee uuendus- ja remonditööd, Asukoht Saare vald, Jõgevamaa

3)      Nõmmerga tee uuendamine, Asukoht Kõrgessaare vald, Hiiumaa

4)      Tihu tee uuendamine, Asukoht Risti vald, Läänemaa

Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee . Hangete pakkumuste esitamise tähtaeg 12. märts 2010.

4. RMK Metsaparandustalitus korraldab lihtmenetlusega hanke „RMK teede teetuupide uuendamine". Hankes on järgmised truubid:

1. Pähklimetsa teetruubi ja Pähklimetsa - Ruunakünka teetruubi uuendustööd – Ida-Virumaa, Maidla vald.
2. Oonurme – Peressaare tee teetruubi uuendustööd – Ida-Virumaa, Tudulinna vald.
3. Mõtuse tee ja Piiri metsatee truupide uuendustööd – Pärnumaa, Häädemeeste vald.
4. Hundiloigu tee Tolkuse oja truubi uuendustööd – Pärnumaa, Surju vald.
5. Teise Raavitsa tee truubi uuendamine ja Sauniku tee Sauniku oja truubi rekonstrueerimine – Valgamaa, Karula ja Puka vald.
6. Halliku-Omedu tee truubi uuendamine ja Vungi-Määrumäe tee truupide rekonstrueerimine – Jõgevamaa, Pala vald.
7. Otti- ja Kalsa-Nahavariku tee truupide uuendamine – Põlvamaa, Räpina vald.
8. Küti-Kirepi tee truupide uuendamine –Tartumaa, Konguta vald.
9. Saburi tee truupide nr. 6, 7 ja 8 rekonstrueerimine – Tartumaa, Alatskivi vald.
10. Räksi tee binokkel teetruubi rekonstrueerimine – Viljandimaa, Kõpu vald.
11. Kohtla-Nõmme - Püssi tee teetruubi uuendamine – Ida-Virumaa, Kohtla vald.
12. Väike Pungerja - Mäetaguse tee teetruubi nr.3 uuendamine – Ida-Virumaa, Mäetaguse vald.

Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-mail kyllike.kuusik@rmk.ee . Hangete pakkumuste esitamise tähtaeg 19. märts 2010. 

5. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Edela-Eesti piirkonna loodushoiutööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. märts kl 11. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK  loodushoiuosakonna Edela-Eesti piirkonna juhatajalt Karin Grents´ilt, tel. 511 8698; e-post karin.grents@rmk.ee  .

6. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Elistvere loomapargile ATV ostuks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. märts kl 11. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK  Elistvere loomapargi juhatajalt Sirje Sauli´lt,  tel.515 9305; e-post sirje.saul@rmk.ee

7. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Saarte piirkonna Hiiumaa puhkeala loodushoiutööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 30. märts 2010.a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Saarte piirkonna juhatajalt Aili Küttim´ilt  tel.  515 8921; e-post aili.kuttim@rmk.ee 

8. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Saarte piirkonna Saaremaa puhkeala loodushoiutööde teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31. märts 2010.a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Saarte piirkonna külastujuhilt Anu Metsniitu´lt tel. 503 2762; e-post anu.metsniit@rmk.ee