Riigihanked

Tähtajaga jaanuar 2011 hanked
6.01.2011 Riigihangete osakond viib läbi lihthanget Toila Oru pargi maastikukaitseala külastustaristu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. jaanuar 2011, tööde teostamise tähtaeg on 31. mai 2011. Hankedokumente ja informatsiooni saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee
6.01.2011
Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Padakõrve looduskaitsealal metsateeäärte ja kraavitrasside võsaraie teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 21. jaanuar 2011. a, hankes tööde teostamise tähtpäev on 31. märts 2011. a.
Hankedokumente ja informatsiooni hanke kohta saab e-postiaadressil hanked@rmk.ee
7.01.2011


Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Otepää LP ja Karula RP rohumaade võsaraie teenuse teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 27. jaanuar 2011. a, hankes tööde teostamise tähtpäev on 10. mai 2011. a.Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee


11.01.2011


Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget metsamaterjali riigisiseste raudteevedude tellimiseks kuni 31. jaanuarini 2012. a. Vedude peamiseks sihtkohaks on Kehra, lähtejaamadeks on erinevad jaamad Põlvamaal, Võrumaal, Valgamaal ja Tartumaal.

Hankedokumente ja infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. jaanuaril 2011. a. 


11.01.2011


Seoses tavapärasest paksema lumikattega metsades soovib RMK leida raietööde teostamiseks raielankide ettevalmistamise teenuse osutajaid. Teenus seisneb raielangile ligipääsu rajamises, sihtide ja laoplatside puhastamises lumest ning sihtide tallamises pinnase külmutamise eesmärgil, et raiemasinad pääseksid raielangile, selle jaoks on peab hiljemalt hankelepingu sõlmimise ajal töövõtja omama või püsiva õigussuhte alusel kasutama vähemalt ühte 150 hj või suurema võimsusega ratas või roomiktraktorit koos lumelükkamise sahaga traktori ees või lume freesiga (kraavi servade lumest lahti freesimiseks). Tööde teostamine toimub jooksvalt 2011. a I kvartalis lumikatte olemasolul ja RMK poolse vajaduse olemasolul. Infot lepingute sõlmimise võimaluste kohta saab metsaparandustalituse juhatajalt Margus Reimannilt - e-post: margus.reimann@rmk.ee, mob: 502 1510.   

12.01.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras uuendustööde tellimise hanked järgmistele objektidele:

Kelba-Käbiküla tee uuendamine, asukoht Raplamaa;

Oti-Venevere tee uuendamine, asukoht Jõgevamaa

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 01. veebruar 2011. a.

Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee

 

12.01.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Vahe-Eesti piirkonna  Põhja-Kõrvemaa LKA külastust suunava infrastruktuuri Paukjärve vaatetorni rekonstrueerimise töödele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. jaanuar 2011. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Vahe -Eesti piirkonna juhatajalt Jaanus Käärma´lt tel.513 9648; e-post jaanus.kaarma@rmk.ee 

13.01.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget keskkonnamõju hindajate leidmiseks Vinni kruusakarjääride ja Suurepsi liivakarjääri mäeeraldistel kavandatava tegevusega seonduva keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks. Hankedokumente ja infot hanke kohta saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2011. a., tööde teostamise soovitav tähtaeg on 15. detsember 2011. a.

13.01.2011


Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget metsaistikute plastikust pakkekottide ostmiseks. Kogus 25000 tk, tarnekohad erinevad RMK taimlad üle kogu Eesti. Tarnetähtaeg 18. märts 2011. a, pakkumuste esitamise tähtaeg 1. veebruar 2011. a. Hankedokumente ja informatsiooni hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee  

13.01.2011Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget metsamõõteriistade ostmiseks - 80 puu juurdekasvupuuri, 80 mullasondi ja 100 lihtrelaskoopi. Mõõteriistade tarneaeg on 15. märts 2011. a, pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2011. a. Hankedokumente ja informatsiooni hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee

14.01.2011

Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega (Edela HR 2011-1) leida harvendusraie- ja kokkuveoteenuse teostajat Edela regiooni (valdavalt Läänemaa, Raplamaa ja Harjumaa). Hankelepingu maht on 55000 m3, s.o 10000 m3 aastas, maht on jagatud võrdselt 10-le kuule aastas - ca 1000 m3/kuus. Hanke maht võib suureneda või väheneda hankijapoolsetest vajadustest tulenevalt kuni 20 %. Hankija soovib sõlmida ühe hankelepingu.

Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 4. veebruar 2011. a. 


14.01.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras uuendus- ja ehitustööde tellimise hanked järgmistele objektidele:

Samokrassi mahasõidutee ehitamine, asukoht Ida-Virumaa;

Voola silla uuendamine, asukoht Valgamaa;

Karepa mahasõidutee ehitamine, asukoht Lääne-Virumaa

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 03. veebruar 2011. a.

Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee

19.01.2011

Seoses erakorraliste lumeoludega soovib riigihangete osakond lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega (Edela 2011-2) leida valdavalt uuendusraie- ja kokkuveoteenuse teostajaid Edela regiooni (peamiselt Vändra metskond). Hanke maht on 11000 m3, maht võib suureneda või väheneda hankijapoolsetest vajadustest tulenevalt kuni 30 %. Hankija soovib sõlmida kaks hankelepingut (8000 m3 ja 3000 m3), tööde teostamise planeeritud ajaks on ühel hankelepingul veebruar-märts 2011. a ja teisel hankelepingul veebruar 2011. a. Hankija eesmärgiks on hankelepingutega kaasata raietesse vähemalt 2 harvesteri, mis ei tööta seisuga 31. jaanuar 2011. a RMK metsades.

Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 31. jaanuar 2011. a.


12.01.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Vahe-Eesti piirkonna  Põhja-Kõrvemaa LKA külastust suunava infrastruktuuri Paukjärve vaatetorni rekonstrueerimise töödele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. jaanuar 2011. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Vahe -Eesti piirkonna juhatajalt Jaanus Käärma´lt tel.513 9648; e-post jaanus.kaarma@rmk.ee