RMK looduskaitsetalitus viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke Harilaiu liigi elupaiga taastamistöö tellimiseks ja lihthanke Rõude jõe voolutakistuste likvideerimise tellimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01. august 2013. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitsetalituse spetsialist Reevo Paas’ilt tel.505 6664; e-post reevo.paas@rmk.ee

RMK loodushoiuosakond viib läbi väikese lihthanke piirdeaia ostuks koos paigaldusega Elistvere loomapargile. Pakkumise esitamise tähtaeg on 06. august 2013a., tööde valmimise tähtaeg on 05. september 2013a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Lõuna-Eesti piirkonna külastusjuht Malle Oras´elt  tel. 516 9845, e-post malle.oras@rmk.ee või RMK loodushoiuosakonna  projektijuht Tõnu Must´alt  tel. 504 5002, e-post tonu.must@rmk.ee


Riigihangete osakond viib läbi väikest lihthanget piirdeaia ehituseks ühes maapinna ettevalmistustöödega.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. august 2013.a. kell 11.00. Tööde teostamise tähtaeg on 15. november 2013.a.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/piirdeaia_ehitus_2013/