RMK töötajate koosseis 2014

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2014


Juhid
Spetsialistid
Tööjuhid
Töölised
Kokku
Taimla-ja seemnemajanduse tegevusvaldkond1
3
8
31
43
Metsahalduse tegevusvaldkond22
39
88
0
149
Metsamajanduse tegevusvaldkond7
17
106
217
347
Puiduturustuse tegevusvaldkond1
9
2
0
12
Külastuskorraldus ja loodusharidus2
39
46
12
99
Kalakasvatus
1
1
0
5
7
Administratsioon13
56
0
19
88

47
164
250
284
745