Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

ERF asutati 1975. aastal. Fondist antavate toetuste koordineerija on Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika ja Ühtekuuluvuse Peadirektoraat. ERF üldeesmärk on toetada majandustegevuse- ja infrastruktuuride arendamist.

Looduskaitse toetusteks on Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meede
Looduse mitmekesisuse säilitamine (valdkonna toetus Eestis 340 miljonit krooni), millest RMK toetussumma on kokku 37 128 271 EEK

Keskkonnateadlikkuse toetuseks on ERF meede Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine (valdkonna toetus Eestis 350 miljonit krooni),millest RMK toetussumma on kokku 61 129 935 EEK