RMK osaleb partnerina LIFE programmi projektides:

 1. Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes (LIFE21-NAT-EE-LIFE Baltic Sturgeon)
  LIFE Baltic Sturgeon projekti eesmärgiks on HELCOMi 2020. aastal kinnitatud Läänemere tuura kaitse ja populatsiooni taastamise kava (Helcom action plan for the protection and recovery of the Baltic sturgeon Acipenser oxyrinchus, 2019-2029) täitmine Eestis.
 2. Ebapärlikarbi populatsioonide ja elupaikade taaselustamine (LIFE20 NAT/FI/000611)
  Soome-Rootsi-Eesti ühisprojekti LIFE Revives eesmärgiks on saavutada ebapärlikarbi asurkondade soodne seisund ja taastumisvõime, parandades elupaiga ökoloogilisi tingimusi.
 3. Metsa- ja põllumajandusmaastike terviklik majandamine Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitsestaatuse parandamiseks (LIFE18 IPE/EE/000007)
  LIFE-IP ForEst&FarmLand eesmärk on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada seal elavate liikide seisundit.
 4. Virumaa veed puhtaks (LIFE17 IPE/EE/00007)
  LIFE IP CleanEST on veemajanduse integreeritud projekt, mis keskendub Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamisele.
 5. Lendorava elupaikade taastamine (LIFE17 NAT/FI/000469)
  Flying Squirrel LIFE projekt keskendub lendorava olemasolevate elupaikade säilitamisele ja elupaigavõrgustiku taastamisele.

Lisainfo:

Mihkel Järveoja
mihkel.jarveoja@rmk.ee