Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine

Toetuse andmise eesmärk on parandada ja ühtlustada keskkonnahariduse kättesaadavust selleks sobiva infrastruktuuri arendamise kaudu. RMK projektid toimuvad vahemikul 2010-2015 ja toetussumma Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine" kaudu on kokku 4 069 968,55 EUR.

RMK on saanud toetust projektidele:
• RMK Sagadi looduskooli õpikeskkonna renoveerimine
• RMK looduskeskuste võrgustiku infrastruktuuri arendamine