Alam-Pedja looduskaitseala ja Keeri-Karijärve looduskaitseala infrastruktuuri rajamine

Projektitegevuseks on Alam-Pedja looduskaitseala ja Keeri-Karijärve looduskaitseala infrastruktuuri rajamine, mille raames luuakse Alam-Pedja looduskaitsealal ja Keeri-Karijärve looduskaitsealal ligipääsud 2 291 hektarile poollooduslikele kooslustele. Selleks projekteeritakse ja rajatakse või rekonstrueeritakse Alam-Pedja looduskaitsealal järgmine infrastruktuur: Reku tee, Verevi luha tee, Liiva tee, Saareküla tee, Poriküla tee ja truubid, Taresaare tee ja truubid, Londoni tee, Laashoone ülepääsud, Kirna tee ja ülepääsud, Altnurga truup, Mägramäe tee pikendus ja truubid, Tallinn-Tartu vanalt maanteelt mahasõit ja Linnu tee koos silla ja truupidega. Keeri-Karijärve looduskaitsealal  projekteeritakse ja rajatakse või rekonstrueeritakse: Põllu tee, Mikumäe tee, Külaaseme-Luha tee rekonstrueerimine. Kokku rajatakse või rekonstrueeritakse 73 objekti: 15 teed, 1 sild ja 57 eraldiseisvat truupi.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 3 439 232 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (2 923 347 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee