RMK arengukava 2023

RMK nõukogu pikendas 20.12.2022 RMK arengukava aastaks 2023.

RMK eesmärgid aastaks 2023:

  1. suurendada riigimetsamaa tootlikkust, kasvatades juurde 4,8 mln m³ puitu aastas;
  2. varuda ja müüa riigimetsast 3,7 mln m³ puitu aastas;
  3. võtta kaitse- ja puhkealadel vastu vähemalt 2,8 mln külastust aastas;
  4. taastada aasta 2023 lõpuks kokku 25 000 ha ohustatud või ebasoodsas seisundis olevaid elupaiku;
  5. teenida 82 mln eurot kasumit aastas, et täita riigieelarve strateegias seatud dividendiootust;
  6. püsida kümne Eesti hinnatuma tööandja hulgas ning maksta kõigile oma töötajatele konkurentsivõimelist palka;
  7. suurendada kohaliku elanikkonna kaasamist metsamajandamise planeerimisse.